Aktualno

“Vratite stanovnicima pravo na ribolov i uzgoj”

Obrtničkea komora Dubrovačko-neretvanske županije uputila je Vladi RH prijedloge koji se tiču statusa Malostonskog zaljeva i Malog mora te ukidanja odredbi sporazuma o granici na moru sa BIH-a.

– Vođeni načelom  uspostave zaštite prirode radi samog čovjeka koji bi trebao omogućiti  nesmetano odvijanje gospodarskih aktivnosti, koje su ujedno i uvjet za održavanje temeljnog fenomena prirode, a što na području Malostonskog zaljeva i Malog mora malog podrazumijeva uzgoj (stoljetni uzgoj školjaka i u novije vrijeme i ribe) i tradicionalni ribolov, upućujemo Vladi RH novi Prijedlog da zbog svojih prirodnih i gospodarskih obilježja, zbog svojih posebnih i jedinstvenih oceanografskih obilježja, bogate životne zajednice i jedinstvenog uzgoja školjaka, ne samo na ovim prostorima nego i u svijetu, a s posebnim naglaskom na potrebu zaštite toga područja s ciljem očuvanja tradicionalnog načina korištenja prirode kroz marikulturu i tradicionalni ribolov, Vlada Republike Hrvatske Malostonski zaljev i Malo more, proglasi područjem od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Predlažemo da se u odredbama novog Zakona o zaštiti prirode, koji se nalazi u proceduri javne rasprave prije konačnog donošenja, uredi ribolov i marikultura na zaštićenim područjima na način da se provode sukladno mjerama zaštite prirode koje slijede iz Zakona o zaštiti prirode i sukladno Zakonu o morskom ribarstvu. Također je na područjima posebnog rezervata u kojima su tradicionalne gospodarske aktivnosti nedjeljive od prirodnog fenomena i doprinose njegovom očuvanju i održivom sudjelovanju domicilnog stanovništva u životnom funkcioniranju zaštićenog područja, potrebno uvrstiti u sustav zaštite i ove tradicionalne gospodarske aktivnosti – ističe se u priopćenju.

Nakon što su u novije vrijeme hrvatskim državljanima, navode iz Obrtničke komore, uskraćena već stečena prava na ribolov i uzgoj u dijelu akvatorija Posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora, Ceh za ribarstvo i marikulturu Obrtničke komore Dubrovačko neretvanske županije uputio je prijedlog Vladi RH i o ukidanju  odredbi iz Sporazuma o granici na moru sa BIH-a. U njemu traži vraćanje stanovnicima Republike Hrvatske njihovog povijesno stečenog pravo na ribolov i uzgoj u spornom dijelu teritorija.  

– Stoljetna stečena povijesna prava na ribolov i uzgoj školjaka, a u novije vrijeme i bijele ribe, na cijelokupnom akvatoriju Posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora površine 67,79 km², u koju površinu nije nikada bio uračunat zaljev Klek-Neum, u novije vrijeme su postala ugrožena u dijelu tog akvatorija na pozicijama koja od pamtivijeka ovdašnji narod zove Pječata, Izvruće, Veliki škoj, Mali škoj i Ponta Kleka, zbog različitih pokušaja prekrajanja povijesnih granica između RH i BIH-a.

Prema različitim informacijama iz medija, od političara, povijesničara itd., spomenute  granice na moru crtale su se ili su se prekrajale u različitim periodima od 1974. godine pa sve do 1999. godine, ali koliko je nama poznato nikada te granice nisu bile ratificirane (potvrđene) u Saboru bivše Socijalističke Republike Hrvatske, a niti u Skupštini bivše Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, a nisu potvrđene u Saboru današnje Republike Hrvatske kao i u Skupštini današnje Republike Bosne i Hercegovine.

Kako spomenuto prekrajanje grance na moru između Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske nikada i u niti jednom državnom statusu ovih zemalja nije dobilo potrebni pravni status, jer ih nikada nisu ratificirali njihovi parlamenti, potrebno je da Vlada RH ponovo otvori pregovore o granici na moru sa BIH-a vodeći računa o stvarnom pravnom statusu granica na moru, koje su povjesno bile između ove dvije države, štiteći pri tome hrvatski teritorij, stečena, povijesna i sva druga prava svojih građana – navodi se u obrazloženju prijedloga.
                                              

Pročitajte još

LJETO U VALAMARU Night at the Oscars i animirani filmovi u Parku Maslinata

Dulist

VLADA POPUSTILA Sutra odluka o povećanju kvote za strane radnike

Dulist

OD SRIJEDE NA KIOSCIMA Čeka vas novi broj DuLista

Dulist