Natrag
19.4.2018 22:56

facebook

twitter

google

rss

dulist

NAPLATA PARKINGA Sud dao za pravo sugrađaninu, odvjetnik Ban: Ima nade!

23.11.2016 @ 17:08 Dulist Grad

Podijelite:

Dubrovački odvjetnik Ivica Ban, koji već nekoliko godina za svoje klijente vodi pravnu bitku protiv naplate tzv. dnevnih parkirališnih karata gradske tvrtke Sanitat, na svom je Facebook profilu uz komentar ‘Ima nade!’ objavio odluku Županijskog suda u Bjelovaru, kojom je uvažena žalba jednog Dubrovčanina protiv prvostupanjskog rješenja Općinskog suda u Dubrovniku.

Ujedno, bjelovarski drugostupanjski sud prihvatio je prijedlog za ponavljanje ranije pravomoćno okončanog ovršnog postupka. U citiranoj presudi stoji:

‘Kada je riječ o primjeni nekog općeg akta jedinice lokalne samouprave od strane suda u nekom sudskom postupku, a taj je opći akt protivan nekom zakonu – zbog čega je nezakonit, tada i nakon izmjena odredaba ZUS-a kojima je nadležnost ocjene zakonitosti tih općih akata prenesena sa Ustavnog suda RH na Visoki upravni sud RH, sudovi bi i nadalje trebali postupati na način kako je to propisano odredbom čl. 35. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske – a takav stav proizlazi i iz odluke Ustavnog suda RH broj U-III-6013/2012 od 01.12.2014. godine.

Naime, tom odredbom u st. 3. je propisano da ako sud u postupku koji se vodi pred njim utvrdi da je drugi propis (propis koji nije zakon) koji bi trebao primijeniti, odnosno pojedina njegova odredba, nisu suglasni sa Ustavom ili zakonom, da će na konkretan slučaj primijeniti zakon a Ustavnom sudu će podnijeti zahtjev za ocjenu suglasnosti spornog propisa odnosno pojedine njegove odredbe sa Ustavom odnosno zakonom. Dakle, uz odgovarajuću primjenu navedene zakonske odredbe kojom je reguliran institut ekscepcije ilegalnosti, sud koji nađe da je neki propis koji nije zakon – tj. opći akt jedinice lokalne samouprave, u suprotnosti sa zakonom, tada on neće primijeniti taj propis već će neposredno primijeniti zakon i u skladu sa odredbom čl. 83. st. 2. ZUS-a pokrenuti pred VUS RH postupak ocjene zakonitosti tog propisa.

‘Nije sporno da su spornom Odlukom o naplati parkiranja određena parkirališta pod javnom naplatom, način korištenja tih parkirališta, te naplata parkiranja. Navedenu odluku je Grad Dubrovnik mogao donijeti samo uz prethodno pribavljenu suglasnost ministra unutarnjih poslova, jer je odredbom čl. 5. st. l. t. 6. ZSPC izričito propisano da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu sa odredbama toga zakona, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, uređuju promet na svojem području, između ostalog, i time da određuju parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja, a upravo iz presude VUS RH kojom je navedena odluka ukinuta kao nezakonita utvrđeno je da je ista bila donesena bez prethodno pribavljene suglasnosti ministra unutarnjih poslova.

Ovršenik svoj prijedlog za ponavljanje ovršnog postupka obrazlaže upravo na način da u vrijeme pokretanja ovršnog postupka i donošenja rješenja o ovrsi nije znao da je Grad Dubrovnik naprijed navedenu ukinutu odluku donio bez suglasnosti nadležnog ministra – da je za tu činjenicu saznao donošenjem i objavom presude VUS RH, a da je za nju znao da bi protiv rješenja o ovrsi uložio prigovor u kojem bi istakao prigovor nezakonitosti te odluke u kojem slučaju bi sud postupajući po tom prigovoru morao postupiti na način propisan odredbom čl. 35. st. 3. UZUSRH, u kojem slučaju bi za njega bila donesena povoljnija odluka, jer bi u tom slučaju sud bio dužan otkloniti primjenu navedene Odluke o naplati parkiranja kao nezakonite. S obzirom na naprijed navedeno osnovano ovršenik u žalbi tvrdi da je odluka suda prvog stupnja donesena uz pogrešnu primjenu materijalnog prava jer sud prvog stupnja zbog pogrešnog pravnog stava pogrešno zaključuje da u konkretnom slučaju ne postoji razlog za ponavljanje postupka iz odredbe čl. 421. st. l. t.10. ZPP-a.’

Ban nadalje ističe kako ova presuda neće imati veći značaj dok ‘Ustavni sud po već podnesenim ustavnim tužbama ne riješi prijepor’.
-Iako Županijski sudovi u Vukovaru, Osijeku i Bjelovaru u svojim recentnim pravomoćnim odlukama u sudskim postupcima u svezi s naplatom tzv. dnevnih parkirališnih karata po nezakonitim odlukama o naplati parkiranja sude u korist tuženih građana, Županijski sud u Dubrovniku i nadalje nastavlja suditi u korist organizatora parkiranja, i tako će vjerojatno i nastaviti sve do donošenja prve odluke Ustavnog suda o (ne)zakonitosti takve sudske prakse – ističe Ban.

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
Impressum |  © 2013 dulist d.o.o. Sva prava pridržana