Natrag
20.3.2019 10:44

facebook

twitter

google

rss

dulist

IVICA BAN „Dujmoviću kaznena prijava zbog prijevare!“

8.8.2014 @ 21:07 Dulist Grad

Podijelite:

Odvjetnik Ivica Ban uputio je priopćenje za javnost u kojem ističe kako je Sanitat nastavio građanima slati opomene pred ovrhu zbog neplaćenih dnevnih parkirališnih karata.

Najavio je skoro podizanje kaznene prijave protiv direktora Valentina Dujmovića zbog kaznenog djela prijevare u gospodarskom poslovanju. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

„Nastavlja se samovolja tvrtke “Sanitat”!

Za nevjerovati je da tvrtka “Sanitat” (neposredno ili posredstvom svojih odvjetnika u inozemstvu) i nadalje građanima šalje opomene pred ovrhu zbog neplaćenih tzv. dnevnih parkirališnih karata po Odluci o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku – “Sl. glasnik Grada Dubrovnika”, br.: 12/09., koja je presudom Visokog upravnog suda, broj: Usoz-125/2012-6 od 30. svibnja 2014.g. (“Narodne novine”, br.: 74/14.) ukinuta kao nezakonita.

Tvrtka “Sanitat” i nadalje uporno ignorira naprijed navedenu presudu Visokog upravnog suda i pravno shvaćanje Ustavnog suda RH izraženo u nizu odluka Ustavnog suda “o pravnim posljedicama ukidanja propisa (u konkretnom slučaju općeg akta jedinice lokalne samouprave) na ugovorne odnose koji se temelje na ukinutom propisu” u kojem se navodi da se ugovorne obveze koje se temelje na nezakonitim odredbama ukinutog propisa smatraju ništetnim u smislu odredbe članka 322. stavak 1. Zakona o obveznim odnosima, jer su protivne vrijedećim mjerodavnim prisilnim propisima i od dana stupanja na snagu presude o ukidanju propisa ne mogu se primjenjivati bez obzira na okolnost što su odredbe propisa na kojim se temelje ukinute nakon zaključenja ugovora, pošto su takve nezakonite odredbe bile protivne zakonu i prije ukidanja.

Ništetnost ugovora nastaje kad nastanu zakonski razlozi ništetnosti (ex tunc). U konkretnom slučaju razlog ništetnosti zaključenih ugovora o korištenju parkirališta uz naplatu je protivnost odredbi tih ugovora o “dnevnoj parkirališnoj karti”, te o “parkirališnim zonama i cijenama na javnim parkiralištima” prisilnim propisima Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a ona je nastala u trenutku zaključenja tih ugovora.

Pri tome suprotno ničim potkrijepljenim i očigledno neistinitim tvrdnjama direktora “Sanitata” nije od važnosti što su nezakonite odredbe Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku – “Sl. glasnik Grada Dubrovnika”, br.: 12/09. (na kojima je zasnovan ugovor) ukinute nakon zaključenja tih ugovora, jer su one, u smislu izloženog shvaćanja, nedvojbeno bile protivne zakonu i prije njihovog ukidanja, tj. prije objave odluke o ukidanju u “Narodnim novinama”.

Odluka Visokog upravnog suda, broj: Usoz-125/2012-6 od 30. svibnja 2014.g. (“Narodne novine”, br.: 74/14.) o ukidanju Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku – “Sl. glasnik Grada Dubrovnika”, br.: 12/09. je konstitutivne naravi, ali kao i svaka konstitutivna odluka, ona ima i svoju (prešućenu, neizrečenu) deklaratornu preambulu koja je i logična pretpostavka za ukidanje. Odluka se ukida zato jer je protivna zakonu, ali ona je bila protivna zakonu i prije ukidanja. Stoga, nezakonitost odredbi Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku – “Sl. glasnik Grada Dubrovnika”, br.: 12/09. nije nastupila od dana ukidanja te odluke 18. lipnja 2014.g., već od prvog dana primjene te odluke 24. prosinca 2009.g..

Konačno, ustavna načela pravednosti, ustavnosti i zakonitosti zahtijevaju da se građanima koji trpe štetne posljedice učinaka nezakonitog propisa i prije njegovog ukidanja omogući pravna zaštita.

Vidjeti o naprijed navedenom pravna shvaćanja Ustavnog suda RH izražena u njegovim odlukama:
broj: U-III-1797/2009 od 10. lipnja 2009.g.
http://sljeme.usud.hr/usud/praksaw.nsf/ee9e09db89c968fdc1256a7f00419dff/c12570d30061ce53c12575d700273b52?OpenDocument (pravno shvaćanje “o trenutku nastupanja nezakonitosti odredbi ukinutog podzakonskog akta”) i broj: U-III-213/2000 od 27. ožujka 2000.g.
http://sljeme.usud.hr/usud/praksaw.nsf/70dc920edc085267c1256e340034695e/c1256a25004a262ac12568e3002f1d64?OpenDocument (pravno shvaćanje “o pravnim posljedicama ukidanja propisa na ugovorne odnose koji se temelje na ukinutom propisu”).

Ovakvim nezakonitim i samovoljnim postupanjem tvrtke “Sanitat” kojim se lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica građani dovode u zabludu da su i nadalje dužni plaćati dosad neutužene tražbine “Sanitata” na ime tzv. dnevnih parkirališnih karata po ukinutoj Odluci i time navode da na svoju štetu, a u korist “Sanitata”, plate takve zakonski neosnovane tražbine “Sanitata”, direktor “Sanitata”, kao odgovorna osobe te tvrtke, po mom mišljenju čini kazneno djelo “prijevare u gospodarskom poslovanju” iz članka 247. stavak 1. Kaznenog zakona, u pokušaju, za koje je kazneno djelo propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Pitanje je hoće li kaznena prijava koja uskoro slijedi direktoru “Sanitata” zbog pokušaja takve protupravne naplate konačno utjecati da isti počne poštivati pravomoćne sudske odluke i pravnoobvezujuća shvaćanja Ustavnog suda.

Ivica Ban, Dubrovnik“

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
   Impressum | Privatnost | Uvjeti
  © 2018 dulist d.o.o. Sva prava pridržana