Natrag
19.2.2019 14:02

facebook

twitter

google

rss

dulist

GRADSKA UPRAVA O ZAGREBAČKOJ „Nema temelja za prekid, do kraja dana očekujemo nastavak radova“

16.12.2015 @ 16:22 Dulist Grad

Podijelite:

Grad Dubrovnik jutros je zatražio stručno mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH, a sastavne dijelove dopisa donosimo u nastavku.

„Dana 15. prosinca 2015. godine, građevinski inspektor izvršio je inspekcijski nadzor,ž te je temeljem istog obustavio daljnje izvršenje građevinskih radova izvanrednog održavanja Zagrebačke ulice u Dubrovnik i to dionice od garaže do križanja s Ulicom Uz Posat prema glavnom projektu oznake T.D. 69/14 izrađenom od Geoproming d.o.o. i dionice od križanja Ulice B.Showa do spoja na Ulicu Iza Grada, a sve prema građevinskom projektu s prometnim rješenjem oznake projekta T.D. 12/14-1 izrađenom po Geoproming d.o.o., uz obrazloženje da za predmetne radove nije ishođena građevinska dozvola.

Grad Dubrovnik je stava da za predmetne radove nismo trebali ishoditi građevinsku dozvolu, a sve sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ 79/2014, 41/2015 i 75/2015). Naime, u članku 3. stavak 1. propisano je da se bez građevinske dozvole i glavnog projekta mogu izvoditi sljedeći radovi:

‘Održavanje postojeće građevine’, te u članku 3. stavku 7. da se bez građevinske dozvole i glavnog projekta mogu izvoditi radovi ‘na vodotoku i vodnom dobru, cesti, građevini željezničke infrastrukture, unutarnjem plovnom putu, i drugim građevinama, koji su prema posebnom propisu nužni za ispunjavanje obveza tehničkog i gospodarskog održavanja, ako tim radovima ne nastaje nova građevina niti se mijenjaju lokacijski uvjeti’.

Budući da su u konkretnom slučaju radi o izvanrednom održavanju, te da se predmetni radovi čine radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste, a kojim se ne mijenjaju tehnički elementi ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata ceste i povećanja sigurnosti ceste, bilo je nužno poduzete mjere kojima bi se predmetna cesta dovela u gore navedeno stanje, a sukladno članku 2. stavku 1. podstavku 14. Zakona o cestama („Narodne novine“br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).

Nadalje, zbog velikih kolotraga na samom kolniku, odnosno izbočenja i ulegnuća na kolničkom zastoru došlo je do ugroženosti sigurnosti prometa na predmetnoj dionici Zagrebačke ulice, a koja je oštećenja trebalo hitno sanirati, uz poboljšanje kanala oborinske odvodnje (prema Zakonu o cestama članku 100. čine sastavni dio ceste) Grad Dubrovnik postupio je sukladno važećim propisima, te u konkretnom slučaju smatramo da nema osnove za prekid navedenih radova budući da je sve u skladu sa propisima.“

Također, Ministarstvu je dostavljen Glavni projekt, tehnička dokumentacija izvanrednog održavanja, prijava pčetka građenja i Rješenje konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Iz Gradske uprave ističu kako već danas očekuju hitno rješenje u svoju korist i nastavak radova.”

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
   Impressum | Privatnost | Uvjeti
  © 2018 dulist d.o.o. Sva prava pridržana