Grad

Evo što je Vodovod poduzeo zbog zagađenja Palate

Dubrovački Vodovod uputio je javnosti izvješće o aktivnostima poduzetim zbog zagađenja izvorišta Palata.

Naime, provedbom mjera u sklopu sustava kontrole vode (HACCP i ISO 22 000 ) i na osnovu zaprimljenih izvješća Zavoda za javno zdravstvo vezano uz stanje izvorišta Palata, početkom prosinca je utvrđeno da voda s izvorišta Palata nije u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju.

Inače, s ovog se izvora pitke vode opskrbljuju Zaton, Orašac, Trseno, Brsečine, Gornja sela Orašca (Ljubač, Kliševo, Gromača), te otoci Kalamota, Lopud, Šipan, što je ukupno oko 10.000 stanovnika i ukupna godišnje zahvaćena količina vode od oko 700 tisuća litara. Vodovod Dubrovnik d.o.o. za izvorište Palata plaća koncesiju nadležnom ministarstvu.

Evo izvješća Vodovoda:
– Dana 07.12.2015. g. u 10 sati u prostorijama Vodovoda Dubrovnik d.o.o. održan je hitan sastanak kojem su osim predstavnika Vodovoda nazočili predstavnici Hrvatskih voda Mirko Duhović, Irina Putica, Fani Bojanić, predstavnici Zavoda za javno zdravstvo DNŽ Mato Lakić, Marija Jadrušić, Dolores Grilec i sanitarna inspektorica Dajana Maračić – Cvjetković.

Na sastanku su donijeti zaključci o postupanju u vidu kratkoročnih i dugoročnih mjera, a sve s obzirom na činjenicu da se uobičajenim postupcima obrade vode onečišćenje nije moglo otkloniti. Tako je dogovoreno da Vodovod Dubrovnik odmah, kao kratkoročnu mjeru pokrene čišćenje septičkih i sabirnih jama u zahvatu lokacije izvorišta, te da se očisti površina od oko 2000 m2 u jezercu uz izvorište, a čemu se odmah pristupilo i što je izvršeno u roku od nekoliko dana (očišćene su septičke jame 100 metara lijevo i desno od izvorišta, te preko 2000 m2 prostora u zahvatu izvorišta). Vodovod Dubrovnik je u međuvremenu organizirao alternativni izvor napajanja vodom putem cisterni u suradnji s vatrogasnom postrojbom Grada Dubrovnika.

Kao srednjoročnu i dugoročnu mjeru Vodovod Dubrovnik je zatražio od Hrvatskih voda hitno rješavanje izgradnje sustava odvodnje Štikovica – Mali Zaton (procijenjena vrijednost 15 mil. kn), a za što postoje izrađeni projekti i ishođene dozvole. Za početak bi se trebao izgraditi sustav odvodnje u zahvatu lokacije izvorišta u dužini od oko 1,5 km. Navedeni projekt je sastavni dio EU projekta, te je uprava Vodovoda Dubrovnik d.o.o. donijela odluku o pokretanju postupka javne nabave za izgradnju sustava javne odvodnje, što će biti objavljeno početkom nove godine.
Početkom slijedeće godine je također u planu pristupanje izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda Štikovica – Vrbica – Lozica – Mokošica (kako bi se u određenim količinama osiguralo alternativno opskrbljivanje sa izvorišta Ombla) za što također postoje projekti, dozvola, te odabrani izvoditelj (vrijednost 7,7 mil. kn). Navedeni projekt je od strane Hrvatskih voda i Ministarstva poljoprivrede prihvaćen u sklopu prihvaćanja retroaktivnih projekata početkom prosinca, a projektom će se izgraditi oko 3,5 km vodoopskrbnog cjevovoda i 1,2 km sustava odvodnje u naselju Lozica.

U tijeku je izvođenje radova izgradnje UPOV Orašac (ES 9800 stanovnika, vrijednost 10 milijuna kuna), čiji potpuni završetak se očekuje do kraja siječnja ove godine, kada bi se pristupilo probnom radu uređaja u trajanju od tri mjeseca i na koji će se spojiti svi izgrađeni sustavi Zatona i Orašca. Trenutno se također izvode radovi spajanja već izgrađenih sustava odvodnje Velikog i dijela Malog Zatona u duljini od 1200 metara (do sada je utrošeno oko 18 milijuna kuna).

Sastavni dio EU projekata su i sustavi odvodnje Orašac istok i Orašac zapad, a čijom će se izgradnjom odvodnja kompletnog prostora Zatona i Orašca dovesti u prihvatljivo stanje. U sklopu EU projekata izvršiti će se i izgradnja crpne stanice Vrbica, te rekonstrukcija i proširenje vodospreme Vrbica.

Do danas je Vodovod Dubrovnik d.o.o. u sustav odvodnje Orašca i Zatona uložio oko 2 milijuna kuna u izradu projektno-tehničke dokumentacije, te oko 28 milijuna kuna u radove (UPOV Orašac, crpne stanice Bunica, Glavica, Štikovica, Mali Zaton, Pinje, sustav odvodnje Veliki Zaton, dio Malog Zatona, a trenutno se izvode radovi spoja Velikog i Malog Zatona), što je ukupno oko 30 milijuna kuna. Za kompletan sustav odvodnje Zatona i Orašca potrebno je uložiti još oko 25 milijuna kuna, što će se osigurati iz EU fondova i iz sredstava Vodovoda Dubrovnik.

Stručne službe Vodovod Dubrovnik d.o.o. provode redovnu kontrolu izvorišta Palata i provode potrebne mjere, postupke i radnje za kvalitetnu opskrbu vodom korisnika s izvorišta. Dosadašnjom izgradnjom sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje vode i ulaganjima koje započinjemo odmah početkom godine zasigurno će se riješiti problemi s onečišćenjem izvorišta. Vodovod Dubrovnik apelira na sve stanovnike Zatona i Orašca da redovno održavaju i prazne septičke jame dok se ne izvrši priključenje na javni sustav odvodnje. Voda sa izvorišta Palata je u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju – izvješće je dubrovačkog Vodovoda.

Pročitajte još

IGOR LEGAZ APELIRA ‘Prve skalice’ na kupalištu Gjivović nisu sigurne za izlazak iz mora

Dulist

Obnovljen sportski teren na Gorici svetog Vlaha

Dulist

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist