Aktualno

Dokad će se pored vlastitih prostora plaćati visoka najamnina?

Već osam godina dio Policijske uprave dubrovačko-neretvanske dje­luje u iznajmljenom prostoru na Ili­jinoj glavici. Riječ je, podsjetimo, o Postaji prometne policije i Odjelu upravnih poslova, koji su se 2010. godine ‘uselili’ na novu adresu u ulici Vladimira Nazora.

Za 655,46 metara četvornih MUP je Hrvatskom tele­komu, pisali smo još 2015. godine, pla­ćao mjesečnu najamninu u iznosu od 7.865,52 eura, no ona je danas znatno smanjena, odnosno s 12 eura po ‘kva­dratu’ cijena je snižena na 7,50 eura, a sve u sklopu mjera štednje koje je još 2015. godine najavio tadašnji Državni ured za upravljanje državnom imovi­nom. Da su mjere štednje, kada je u pitanju najam poslovnog prostora na Ilijinoj glavici za potrebe Policijske uprave, provedene, potvrdili su nam
iz Ministarstva državne imovine, dok su nam iz MUP-a naveli kako je zakuuprave, provedene, potvrdili su nam pnina 7,5 eura po ‘kvadratu’. ­

Troškovi su manji, ali…
— Ministarstvo državne imovine pokrenulo je analizu ugovora o zakupu poslovnoga prostora, koji koriste zaposlenici Ministarstva unu­tarnjih poslova na području Dubrov­nika. Na temelju analize troškova, poduzeti su određeni koraci te je tro­šak zakupnine za spomenuti poslovni prostor na godišnjoj razini značajno smanjen – rekli su nam u Ministarstvu državne imovine.

U tijeku je izrada projektnog zadatka za projektiranje obnove objekta u Gružu, u Ulici Andrije Hebranga, unutar postojećih gabarita, kako bi se nakon dovršetka potrebnih radova prometna policija vratila u taj objekt i time prestala potreba za zakupom prostora od HT-a

Unatoč mjerama štednje, ipak ostaje činjenica kako dio Policijske uprave već osam godina radi u iznaj­mljenom prostoru, za što su izdvojene poprilične svote novca, a sam MUP, ali i država imaju nekretnine koje bi se u tu svrhu mogle iskoristiti. Jedna od njih jest i zgrada bivše Postaje prometne policije u Gružu, na adresi Andrije Hebranga, gdje je do prije osam godina Postaja i funkcionirala.

No, zgrada je danas u derutnom sta­nju, a već osam godina govori se o nje­noj obnovi koja nikako da počne. Kro­nologiju događaja objasnili su nam iz Ministarstva unutarnjih poslova.

Odustalo se od nadogradnje
— Zgrada bivše Postaje prometne poli­cije u Dubrovniku, u Ulici Andrije Hebranga potpuno je devastirana te je bilo planirano da se temeljito rekonstruira i nadogradi kako bi se nakon obnove koristila i za smještaj policijskih službenika koji nisu iz Dubrovnika. Za planirani zahvat isho­đena je lokacijska dozvola, a kako je u međuvremenu stupio na snagu novi Zakon o gradnji bilo je potrebno usuglasiti glavni projekt s važećim zakonskim odredbama, što je podra­zumijevalo ponovnu izradu većeg dijela glavnog projekta i ishođenje suglasnosti svih susjeda koji graniče s parcelom na kojem se nalazi nave­dena zgrada (nekoliko desetaka s obzi­rom da se radi o vlasnicima stanova koji se nalaze u okolnim zgradama). Također je bilo potrebno sagraditi novu trafostanicu, a kako se radilo o dugotrajnom i složenom postupku koji je zbog zadanih uvjeta nadlež­nih tijela znatno poskupio investiciju za koju nisu bila osigurana financij­ska sredstva, obustavljene su daljnje aktivnosti na tom projektu – objašnja­vaju iz MUP-a dodavši kako je u među­vremenu, odnosno 2016. iz sredstava Schengenskog insturmenta, potpuno obnovljen bivši vojni hotel Mladost u Kuparima, koji se koristi za smještaj granične policije.

Ipak, s obzirom na cijelu ‘povijest bolesti’ ove gruške zgrade, koja pro­pada već godinama, teško je povjero­vati kako je njena obnova tako blizu

Kako se čini, obnova bivše Postaje prometne policije u Gružu ponovno je aktualna, a ovog puta u derutnoj zgradi u Gružu bi se nakon obnove tre­bala ponovno naći Prometna policija!

— U tijeku je izrada projektnog zadatka za projektiranje obnove objekta u Gružu, u Ulici Andrije Hebranga, unutar postojećih gabarita, kako bi se nakon dovršetka potrebnih radova prometna policija vratila u taj objekt i time prestala potreba za zakupom prostora od HT-a – zaključuju iz MUP-a.

Preseliti SOA-u, useliti MUP
Ipak, s obzirom na cijelu ‘povijest bolesti’ ove gruške zgrade, koja pro­pada već godinama, teško je povjero­vati kako je njena obnova tako blizu, a u međuvremenu se za prostor na Ili­jinoj glavici i dalje mjesečno izdvaja 4 915,96 eura. Kako bi se situacija pro­mijenila, odnosno kako bi se sma­njili troškovi, iz Dubrovnika je prema MUP-u upućen i jedan drugi prijed­log. Riječ je, naime, o zgradi u Vuko­varskoj ulici, u vlasništvu Republike Hrvatskoj u kojoj danas djeluje Sigur­nosno-obavještajna agencija.

No, SOA koristi tek jedan od tri kata te zgrade, dok ostala dva zjape prazna. Stoga je prijedlog bio da se ova zgrada obnovi za potrebe MUP-a, odnosno Policij­ske uprave, koja na taj način više ne bi morala plaćati najam za prostor na Ilijinoj glavici, a da se SOA-i nađe neki drugi postor sukladan njihovim potre­bama. Sve, naravno, u cilju racional­nijeg korištenja vlastitih nekretnina, odnosno u cilju smanjenja postojećih troškova. No, prijedlog izgleda nije naišao na plodno tlo.

O tome su nam iz MUP-a tek rekli kako je ‘zgrada u Vukovarskoj ulici u Dubrovniku u vlasništvu Republike Hrvatske i na korištenju Sigurnosno-obavještajne agencije, a ne Ministar­stva unutarnjih poslova’.

Pročitajte još

Ministarstvo turizma potvrdilo imenovanje Ane Hrnić za direktoricu TZ-a

Dulist

OD 27. SRPNJA Air Baltic uvodi letove na liniji Riga-Dubrovnik dva puta tjedno

Dulist

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska prelazi na ljetno radno vrijeme

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija