Aktualno

Urbanistička inspekcija nadzire UPU Zaton Mali

Pokrenut je nadzor urbanističke inspekcije nad dokumentacijom Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Zaton Mali, a Grad Dubrovnik trenutno je zaustavio postupak njegova donošenja jer je u tijeku izrada i donošenje Prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, navodi se u odgovoru Vlade RH na zastupničko pitanje Mirele Holy.

Naime, zastupnica u Hrvatskome saboru Mirela Holy, postavila je zastupničko pitanje u vezi s prijedlogom UPU- a Zaton Mali. Njome se za pomoć obratila Nina Nadramija koja smatra da će, ukoliko UPU Zaton Mali, bude usvojen u ovakvom obliku, nepovratno devastirati prirodne resurse te ugroziti privatno vlasništvo velikog broja stanovnika.

– Realizacijom takvog UPU-a Zatona Malog koji je naselje koje živi isključivo od turizma, Zaton Mali, smatra, postat će  nepogodan  za  kupanje,  čime će biti ugrožena egzistencija većina stanovnika naselja. Upozorava da se u prijedlogu UPU-a, planiranim predimenzioniranim i suvišnim prometnicama oznaka SU1 i SU2, planiranim velikim parkiralištem na 1700 m2 privatnog zemljišta, planiranom brzom cestom, a imajući na umu činjenicu da u naselju već postoje tri paralelne prometnice, zatonska uvala s iznimno vrijednim prirodnim krajobrazom pretvara u betonsku mrežu.

Istovremeno se javne parkovne površine planiraju na privatnim površinama iako postoje neurbanizirana T1 područ ja koja nisu u privatnom vlasništvu, čime se javlja sumnja u pogodovanje privatnim partikularnim interesima – navela je u svom zastupničkom pitanju Holy. Također je pitala je li  urbanistička inspekcija Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja upoznata s ovim slučajem.

U svom odgovoru zastupnici Holy, Vlada je potvrdila kako je Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja zaprimila prijavu u kojoj se iznose sumnje  u nezakonitosti i nepravilnosti u postupku izrade i donošenja UPU – a Zaton Mali.

-Vezano uz navode prijave, pozivom na odredbu članka 291. Zakona o prostornom uređenju i gradnji pokrenut je nadzor urbanističke inspekcije nad dokumentacijom Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Zaton Mali, koju je Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja dostavio Grad Dubrovnik, pozivom na odredbe članka 282. stavak 1. podstavak 6. I članka 283. stavak 1. Zakona.

U tijeku pokrenutog nadzora zaprimljena je od Grada Dubrovnika obavijest od 6. travnja 2012. godine, iz koje proizlazi da je Grad Dubrovnik trenutno zaustavio postupak donošenja UPU-a jer je u tijeku izrada i donošenje Prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, za kojeg još nije započela javna rasprava.

Nakon okončanja javne rasprave o Prijedlogu PPUG, javna rasprava o Prijedlogu UPU-a ponovit će se u punom trajanju.

Također je u toj obavijesti navedeno da je u tijeku i izrada makete cijelog područja kako bi se građanima jasno pokazala sva prostorno planska rješenja i izbjegle manipulacije različitim fotomontažama koje su se pojavljivale u medijima. Obzirom da je nadzor urbanističke inspekcije nad Prijedlogom navedenog UPU-a još u tijeku utvrđivanja relevantnih činjenica pozivom na navode iz zaprimljene prijave, po završetku inspekcijskog nadzora obavijestit će se o utvrđenom činjeničnom stanju – navodi se u odgovoru Vlade kojeg potpisuje predsjednik Zoran Milanović. 

Pročitajte još

Maturanti svoj dan proslavili bez izgreda

Dulist

Pašalić dobio uporabnu dozvolu za Marinu Frapu

Dulist

Orlandova godina i na dopisnici Hrvatske pošte

Dulist