Aktualno

‘Šteta će biti nepovratna’

Znanstveno vijeće Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku je na svojoj sjednici od 10. lipnja 2013. raspravljalo o zahtjevu naše županije za davanje mišljenja o sadržaju i razini obuhvata podataka strateške studije u postupku izmjena i dopuna njenog Prostornog plana.

Dubrovačko-neretvanska županija je 2012. donijela odluku kojom je ukinula dvije prethodno planirane građevinske zone ugostiteljsko-turističke namjene (Vučine kod Žuljane i Sutvid u Dubravi, općina Ston), a planirala izgradnju dvaju izdvojenih građevinskih područja izvan naselja u Dubi Stonskoj (Malostonski zaljev).

U nastavku prenosimo razmatranja znanstvenika instituta za more i priobalje. Oni smatraju kako je:

1. Očuvanje i zaštita Posebnog rezervata Malostonski zaljev i Malo more nespojiva s planiranom izgradnjom dvaju izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene na području Dube Stonske ukupne površine 13 ha i kapaciteta 550 kreveta.

2. Vodstvo općine Ston, a time i Dubrovačko-neretvanske županije, vjerojatno nisu svjesni koliku će štetu prouzročiti realizacija tog zahvata. Šteta će biti nepovratna, a materijalno neprocjenjiva. Turizam toga tipa i uzgoj školjkaša nisu kompatibilni.

3. Svjedoci smo kako su posljednjih godina uzgajališta dagnji u Malostonskom zaljevu više puta bila zatvarana od strane sanitarne inspekcije, a na temelju izvješća s redovitih praćenja stanja mora na prisutnost fikotoksina (otrovnih i po zdravlje ljudi štetnih tvari koje proizvode fitoplanktonske alge) u dagnjama i okolnom moru. Urbanizacija područja omogućit će brže i lakše naseljavanje novih vrsta, ne samo štetnih i otrovnih alga, nego i drugih organizama koji mogu promijeniti sadašnju strukturu živoga svijeta. Jedan od mogućih scenarija jest i potpuno zatvaranje uzgajališta.

4. Znanstveno vijeće Instituta za more i priobalje smatra predloženu izgradnju izuzetno štetnom za morski ekosustav u Malostonskom zaljevu. Nigdje na istočnoj obali Jadrana more i kopno ne čine tako jedinstvenu cjelinu kao u Malostonskom zaljevu. To je bila jedna od polaznih točaka pri donošenju odluke o zakonskoj zaštiti toga prostora.

5. Kao varijantno riješenje predlažemo odabir neke druge lokacije na južnim padinama Pelješca, prema otvorenom moru.
 

Pročitajte još

NAZIRE LI SE KRAJ KIŠI? Meteorolog otkrio kakav će nam biti lipanj

Dulist

VIDEO U nelegalnoj streljani na Žarkovici nastavilo se s pucanjem

Dulist

ĐURO LUBURA UPOZORAVA Jeftiniji SMS-ovi i pozivi prema EU ne vrijede za ove korisnike

Dulist