Natrag
20.4.2018 22:08

facebook

twitter

google

rss

dulist

Sadržaj studije povijesni je anakronizam

22.1.2013 @ 13:20 Dulist Aktualno
1;1

Podijelite:

Golf resort na platou Srđa je nekretninski projekt bez cjelovite analize troškova i koristi projekta, poručuju stručnjaci Instituta za turizam i Instituta Ivo Pilar.

– Ovih dana smo sa svih strana u medijima bombardirani pričom o golf resortu na Srđu kao velikom investicijskom projektu koji će napuniti gradsku i državnu blagajnu i donijeti zapošljavanje. Zbog tih se razloga u drugi plan stavljaju utjecaj na okoliš i prirodu te činjenica da će gotovo cijeli Srđ biti u vlasništvu jedne privatne tvrtke, zauvijek nedostupan građanima Dubrovnika. Stoga smo zamolili relevantne stručnjake iz instituta Ivo Pilar, Instituta za turizam i sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da analiziraju i daju mišljenje o studiji: "Utjecaj projekta "Golf park Dubrovnik" na lokalnu ekonomiju grada Dubrovnika", koju je izradila tvrtka Effect d.o.o iz Dubrovnika za tvrtku Golf razvoj – navode iz udruge Srđ je naš.

Dr. sc. Ivo Kunst, iz Instiuta za turizam, je u recenziji studije naveo kako je toc?nost velike vec´ine izrac?una u razmatranoj studiji je samo orijentacijskog karaktera, a što je posljedica c?injenice da se oni uvelike temelje na nizu subjektivnih procjena autora studije, pri c?emu 'izrac?un' turistic?kog multiplikatora valja shvac´ati samo na hipotetskoj razini, posebno valja ukazati na c?injenicu da metodološki pristup mjerenja utjecaja projekta na lokalnu ekonomiju izrazito jednodimenzionalan te pogoduje potrebama investitora.

Institut za turizam je mišljenja da je sadržaj studije povijesni anakronizam koji nikako nije primjeren dostignutoj razini društveno-ekonomskog i politic?kog razvoja Hrvatske. Samim tim, metodološki pristup autora predmetne studije valja zamijeniti boljim, a što podrazumijeva izradu cjelovite analize troškova i koristi projekta (cost benefit analysis) prema uobic?ajenoj međunarodnoj metodologiji. Istodobno u studiji se posve zaboravlja (prešuc´uje) bitna c?injenica da se projekt, ponajviše u želji da se osigura maksimalni povrat na investiciju privatnoj poduzetnic?koj grupaciji, u velikoj mjeri oglušuje na velik broj (direktivnih) županijskih prostorno-planskih odrednica. “U takvim uvjetima, ulazak u realizaciju projekta, bez njegove prethodne prilagodbe kako važec´im (županijskim) prostorno-planskim odrednicama, tako i interesima relevantnih razvojnih dionika na lokalnoj razini, ukazivala bi na c?injenicu da bogati pojedinci mogu u Hrvatskoj c?initi što hoc´e, c?ime bi Hrvatska i njeno zakonodavstvo implicite poprimile bitne znac?ajke tzv. 'banana država'.”,  navodi dr.sc. Ivo Kunst.

Dr.sc. Saša Poljanec-Borić sa Instituta Ivo Pilar navodi sljedeće: “Studija polazi od pretpostavke da je projekt „Golf park Dubrovnik“ zapravo „koncept najbolje uporabe“ na lokaciji platoa Srđa za vrijednosni lanac turističke ponude u Dubrovniku u cjelini. U tom smislu u predmetnoj studiji manjka uvid u dokumentacijska uporišta koja ekonomski i razvojno opravdavaju tu polaznu pretpostavku. Takva dokumentacijska uporišta mogu biti:  "Glavni plan razvoja turizma Dubrovačko-neretvanske županije" i Analiza troškova i koristi projekta Golf park Dubrovnik.  Bez spomenutih dokumentacijskih uporišta, predmetna studija ima arbitrarni institucionalni položaj te ne predstavlja obvezujući dokument. Nadalje, Studija  ne može nadomjestiti  "Analizu troškova i koristi projekta" jer niti strukturom niti sadržajem ne odgovara uobičajenom formatu tog dokumenta. Naime, analiza troškova i koristi pojedinog projekta tipično, u jasno definiranoj strukturi obaveznih elemenata analize, donosi diskontiranu financijsku sliku troškova i koristi za svaku pojedinu godinu vremenskog horizonta projekta, uzimajući u obzir jasno definiran opseg dionika promatranog projekta.

Dr. sc. Vladimir Cvijanović sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u svom dopisu stručnom savjetodavnom povjerenstvu za procjenu utjecaja zahvata na okoliš za projekt golf RESORTA na Srđu navodi da je dokument Utjecaj projekta "Golf park Dubrovnik" na lokalnu ekonomiju grada Dubrovnika, koji predstavlja službenu studiju na kojoj se temelji strategija Dubrovnika prema ovom projektu netočan, nedostatan i navodi na krivi zaključak da je projekt o kojemu je riječ opravdan. – Javni interes grada Dubrovnika odnosno njegovih građanki i građana stoga se ne može temeljiti na ovakvom dokumentu. Smatram da bi svaka drugačija odluka od odbacivanja ove tzv. „studije“ bila suprotna javnom interesu kako grada Dubrovnika, tako i Republike Hrvatske – istaknuo je Cvijanović.

Osim ovih konkretnih podataka zabrinjavaju i činjenice da predstavnici Golf-razvoja u javnosti spominju i veće iznose od navedenih u studiji, te iznose sasvim nerealne brojke o zapošljavanju, a postavlja se pitanje i je li investitor uopće likvidan s obzirom na podizanje kredita od 675 milijuna kuna (90 milijuna eura) u 2011. godini. Stoga ne čudi da dotični inzistiraju na gradnji nekretnina umjesto na golfu i što se u prvoj fazi projekta planira izgraditi 39 vila na na obodu Srđa s pogledom na Grad i samo mali golf od devet rupa, vjerojatno da bi se ostvarilo financiranje daljnih faza projekta. Povrh toga, postoje mnogi prikriveni troškovi za građane Dubrovnika, jer infrastruktura izvan područja projekta (poput trafostanice i pristupnih cesta) nisu uračunati u troškove, a i komunalna naknada će se vraćati investitoru kao sufinanciranje projekta, istaknuo je Đuro Capor u ime udruge Srđ je naš.
 

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
Impressum |  © 2013 dulist d.o.o. Sva prava pridržana