Grad

PRONAĐENO ZEMLJIŠTE Dakle, tu će beskućnici

Na 24. sjednici Gradskog vijeća 3. studenog će se, između ostalog, raspravljati i o sve popularnijem pitanju zbrinjavanja beskućnika, odnosno o planiranoj kupnji privatne površine na kojoj bi se izgradilo prihvatilište.

Naime, Grad Dubrovnik planira kupiti privatno zemljište u Petrovu Selu, odnosno zgradu mješovite upotrebe i pripadajuće dvorište poduzetnika Dejana Kurbelašvilija za 2.284.009,99 kuna. Za kupnju privatnog zemljišta Grad se odlučio nakon što se evidencijom informacija o nekretninama u vlasništvu Grada zaključilo da ne postoji prihvatljiva nekretnina koja bi se mogla prenamjeniti u prihvatilište za beskućnike sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga između ostalog se u članku 6. propisuje da zgrada u kojoj se nalaze prostorije u kojima se pružaju usluge treba ispunjavati sljedeće uvjete: osiguran pristup s javne pješačke površine, u pravilu, kroz glavni ulaz u zgradu; udovoljavati sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima; biti smještena na pristupačnom terenu s nesmetanim prilazom prijevoznim sredstvima, a pješački prilazni put mora biti osvijetljen i udovoljavati propisima o sigurnosti u prometu; imati osigurana parkirališna mjesta s dovoljnim brojem parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom itd.

Nakon objavljenog javnog natječaja, na kojeg su stigle tri ponude, pripadajuće povjerenstvo je odlučilo kako jedino ponuda Dejana Kurbelašvilija potpuno udovoljava uvjetima, te je sukladno tome stalni sudski vještak za graditeljstvo Miho Korda izradio elaborat o vrijednosti spomenute nekretnine. Cjelokupna površina je 561 metar četvorni, a sastoji se od tri poslovne prostorije, dva stana, predulaza i hodnika, te 8 pripadajućih parkirnih mjesta.

Inače, Dejan Kurbelašvili je dubrovački poduzetnik poznat po izgradnji stambenih i nestambenih prostora, ali i obnovi lapadske crkvice Sveta mati Dolores u samo 40 dana i to prema uputama konzervatora.

Pročitajte još

U Rašici otvoren 3. Memorijalni turnir u boćama ‘Đuro Miletić’ 2019.

Dulist

EVO ŠTO SU SE DOGOVORILI Franković se sastao s predstavnicima sindikata na temu Libertasa

Dulist

U Dubrovniku otvoren konzulat Ruske Federacije

Dulist