Aktualno

OVO piše u Dubrovačkom dogovoru

'Dubrovački dogovor' koji su vijećnici dobili jutros na uvid među ostalim ističe kako je riječ o novom modelu upravljanja gradskom upravom i resursima Grada Dubrovnika, te je temeljen na rezultatima izbora za Gradsko vijeće održanima 19. svibnja 2013. godine.

U njemu također stoji kako 'Dubrovnik predstavlja uzor u formiranju inovativnih modela upravljanja i demokracije, a kako stoji 'stranke sudionice ovo Sporazuma suglasne su u naredne četiri godine uspostaviti temelje nove suradnje na (među ostalim) sljedećim principima.
-za predsjednika GV-a predlaže se predstavnik liste s najviše mandata
-za dvoje potpredsjednika predlažu se predstavnici lista s drugim i trećim rezultatom
– Gradsko vijeća podržava Gradonačelnika i zajedno s njime usvaja proračun i sve odluke nužne za funkcioniranje i razvoj Grada
-sjednice GV-a održavat će se minimalno deset puta godišnje, a po mogućnosti jednom mjesečno na unaprijed dogovoreni datum, a svaka odluka koja se ne donese na vijeću poslat će se gradonačelniku i upravnim odjelima gradske uprave na doradu i pripremu na sljedeću sjednicu Gradskog vijeća
– U imenovanjima predstavnika Grada Dubrovnika u tijela i uprave gradskih poduzeća vodit ćemo se prvenstveno načelom stručnosti u omjerima zastupljenosti stranaka u vijećničkoj većini. Sukladno zakonu, predstavnike Grada Dubrovnika u upravnim tijelima, upravnim vijećima i nadzornim odborima imenuje i predlaže gradonačelnik uz prethodni dogovor s predstavnicima svih stranaka sudionica ovog Sporazuma
– Čelni ljudi gradske uprave biraju se po načelima izvrsnosti, a sukladno zakonskoj proceduri i interesu razvoja Grada i daljnjeg rasta njegovih potencijala
– Gradsko vijeće i gradonačelnik na projektima i programima važnima za Grad usko će surađivati s Hrvatskom vladom, zastupnicima u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu.

Pročitajte još

SADAŠNJI ZAKUPCI NA MUKAMA Svi gradski prostori na natječaju!?

Maria Prkut

KONAVOSKE IGRE Dupkom su bile pune Šišine dube

Dulist

VELIKI TRANSFER Stipan Đuretić novi je član HNS-a

Dulist