Zanimljivosti

Operateri izgubili spor s HAKOM-om

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odbio je tužbe VIPneta i HT-a na odluku Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) kojom se regulira upotreba usluge govorne pošte u pokretnoj komunikacijskoj mreži.

Kako stoji na službenim stranicama HAKOM-a, riječ je o odluci kojom se operatorima zabranjuje da korisnicima automatski dodjeljuju usluge koje svojim  uključivanjem mogu prouzročiti dodatne i neželjene troškove, a u što spada i usluga govorne pošte.

HAKOM je odluku donio nakon prigovora pretplatnika o načinu pružanja te usluge, kao i nedovoljnog i nepotpunog informiranja korisnika vezano uz način korištenja i naplate usluge prilikom boravka u inozemstvu (roaming) gdje su korisnicima nastajali neželjeni troškovi.

Prema odluci HAKOM-a operatori će za razliku od dosadašnje prakse, kojom su prilikom sklapanja ugovora korisnicima automatski aktivirali uslugu govorne pošte, morati osigurati da korisnici izričito zatraže navedenu uslugu. Na isti način operatori moraju postupati i u svim drugim slučajevima aktivacije dodatnih usluga koje samim dodjeljivanjem mogu prouzročiti neželjeni trošak.
 
Odlukom Visokog upravnog suda potvrđena je HAKOM-ova odluka kojom je operatorima pokretnih komunikacijskih mreža postavio standarde ponašanja u cilju visoke razine zaštite krajnjih korisnika.

Pročitajte još

Prije godinu dana HIRovci krenuli na put oko svijeta

Dulist

ANTE EREŠ Liječio je Tita i igrače Bayerna. Tek mu je 81. i radit će dok ga služe glava i ruke

Maria Prkut

KOMADIĆ RAJA ZA KOLEKCIONARE Na lapadskom buvljaku ‘okitite se’ medaljama i ordenima

Leona Rašica