Natrag
27.4.2018 03:00

facebook

twitter

google

rss

dulist

OGLAS za prikupljanje pisanih ponuda za zakup nekretnina stečajnog dužnika

9.11.2016 @ 19:28 Dulist Natječaji
Podijelite:

Temeljem Odluke  skupštine vjerovnika TERRA ROTA d.o.o. u stečaju, OIB:43453169004, Kuna bb, 20243 Kuna Pelješka, od 18. svibnja 2016. godine, sukladno čl. 230 Stečajnog zakona, stečajni upravitelj objavljuje:

O G L A S

za prikupljanje pisanih ponuda za zakup nekretnina stečajnog dužnika.

 

 1. PREDMET ZAKUPA:

Poslovna zgrada – vinarija i zemljište (dvorište) u Kuna Pelješka, k.o. Kuna Pelješka, z.k. uložak 1059:

 1. Kčbr. 291 ZGR-zgrada kod crkve, 1331 m2,
 2. Kčbr 815/1-u naravi dvorište (u Katastru opisano kao vinograd), površine 2056 m2,

sve ukupno 3387 m2, Kuna bb, 20243 Kuna Pelješka u daljnjem tekstu (nekretnine).

 1. OPĆI UVJETI:
 • Stečajni upravitelj do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za zakup nekretnine i neprihvaćanja niti jedne ponude.
 • Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe.
 • Nekretnine se daju u zakup u cijelosti i nije predviđeno davanje u zakup dijela nekretnine.
 • Najniža cijena zakupa nekretnine je 20.000,00 kuna + PDV (mjesečno).
 • Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine ne može biti manji od početnog, a koji je naznačen u oglasu.
 • Rok trajanja zakupa: Do prodaje nekretnine.
 • Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave oglasa.
 • Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude za zakup u iznosu od 5.000,00 kuna na račun broj: IBAN: HR5724840081107644166 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska ul. 59D, 10000 Zagreb, pozivom na broj (upisati OIB Ponuditelja bez modela), a u opis obavezno naznačiti “JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE”.
 • Pisane ponude moraju sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, E-mail adresu, broj računa, ovlaštene osobe puno ime i prezime sa potpisom i peč
 • Način dostave pismenih ponuda-u zatvorenim i zalijepljenim kuvertama, s naznakom “Oglas-zakup nekretnine na Pelješcu” poštom preporučeno na adresu stečajnog upravitelja: Jozo Jelavić, Pavla Hatza 9, 10000 Zagreb.
 • Ponude predane nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.
 • Ukoliko pristignu dvije najbolje ponude s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
 • S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se Ugovor o zakupu.
 • Ugovorom će se regulirati uvjeti zakupa, održavanja i korištenja nekretnine.
 • Najpovoljnijem ponuditelju se neće vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu nekretnine. Sklapanje ugovora o zakupu ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio nižu zakupninu.
 • Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena, uplaćeni iznos jamčevine vratit će se odmah nakon prihvaćanja najpovoljnije ponude, bez zateznih kamata.
 • Sve obavijesti ponuditeljima će se dostavljati na E-mail adresu koja je navedena u ponudi.
 • Zainteresirani sve informacije o nekretnini mogu dobiti u petak, 11. studenog 2016. godine od 09:00-12:00 sati na telefon +385 98 315 614. Razgledati nekretnine mogu u dogovoru sa stečajnim upraviteljem uz prethodnu uplatu naknade u iznosu 1.000,00 kn na žiro račun stečajnog duž

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
Impressum |  © 2013 dulist d.o.o. Sva prava pridržana