Natrag
10.12.2018 16:54

facebook

twitter

google

rss

dulist

Od 1. siječnja novi zakoni o graditeljstvu

27.12.2013 @ 13:49 Ana Prohaska Aktualno

Podijelite:

S prvim danom 2014. godine na snagu stupaju novi zakoni o gradnji, prostornom uređenju i građevinskoj inspekciji, koji donose jednostavnije administrativne korake koji prethode gradnji.

Tri nova zakona zamjenjuju dosadašnji Zakon o prostornom uređenju i gradnji, a ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anke Mrak Taritaš kaže kako su osnovne novosti koje donose novi zakoni javnost odlučivanja, transparentnost i jednostavnost sustava, jačanje odgovornosti i brže donošenje odluka.
 
U 2014. u graditeljstvu i prostornom uređenju građane čekaju sljedeće novosti:
E-GRAĐEVINSKA DOZVOLA – Hrvatska uvodi samo jednu dozvolu za gradnju i ta će se izdavati elektroničkim putem, kao što je praksa u najrazvijenijim europskim zemljama. Ona će se izdavati na temelju minimalne dokumentacije. Kako bi se olakšalo investitorima, građevinske dozvole izdavat će se bez reguliranja komunalnog i vodnog doprinosa, ali će investitor osam dana prije početka gradnje morati dokazati da je riješio to pitanje. Postupak je jednostavan, transparentan i kratak.
Građevinska dozvola po novom zakonu vrijedi tri godine, odnosno u tome roku morat će započeti gradnja.

RASTEREĆUJE SE INVESTITOR – Komunalni i vodni doprinos reguliraju se nakon pribavljanja građevinske dozvole, a prije početka prijave gradnje.
UVODE SE ROKOVI ZA DOVRŠETAK GRADNJE – Svaka će se gradnja za koju se dozvola dobije po novom Zakonu o gradnji trebati završiti u određenom roku – morat će se urediti fasada i okoliš u roku od 3 do 10 godina od početka gradnje – ovisno o složenosti građevine.

LAKŠE ĆE SE UKLANJATI RUŠEVINE – One koje predstavljaju opasnost za ljude i nagrđuju izgled mjesta – ako vlasnik ne ukloni sam uvedene su zakonske pretpostavke da ruševinu o trošku vlasnika može ukloniti treća osoba
BESPRAVNA GRADNJA IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA UKLANJAT ĆE SE PO HITNOM POSTUPKU – Inspektori mogu izdavati rješenja za rušenje u roku od osam dana od izlaska na teren za objekte izgrađene izvan građevinskih zona.
Što se tiče bespravne gradnje unutar građevinskih područja, novi zakon propisuje izdavanje rješenja za rušenje, uz mogućnost odgode koja bi poslužila ishođenju dozvole za gradnju. Pritom bi inspektori naplatili prateću kaznu, a ako bespravni graditelj odbije mogućnost ishođenja dozvole, ide se na rušenje u roku dva tjedna
LAKŠE ĆE SE I BRŽE PROCESUIRATI BESPRAVNA GRADNJA – Za jednostavnije zahvate kao što su nadstrešnice, ograde i slično postupak će voditi komunalni redari, a za ostale građevine građevinska inspekcija.

OBESHRABRUJE SE ŠPEKULIRANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM – Zakonom je propisano da građevinsko zemljište na kojem se 5 godina ništa ne događa može prestati biti građevinsko.

INFORMACIJE O PROSTORU POSTAJU JAVNE – Prostorni planovi moraju biti dostupni na uvid javnosti u tijeku njihove izrade, donošenja i važenja – uvedena je tzv. LOKACIJSKA INFORMACIJA – svaki će građanin moći zatražiti pisanu informaciju od svog lokalnog ureda o tome što na svojoj čestici može graditi – ured će ju trebati izdati u roku od 8 dana od zahtjeva.
U Zakonu o prostornom uređenju lokacijske dozvole ostaju samo za eksploatacijska polja mineralnih sirovina, zahvate koji traže izvlaštenje, za nove vojne lokacije i za velike zahvate u prostoru koji se grade etapno. Lokacijske dozvole bit će potrebne, ali i dovoljne, i za zahvate koji se ne smatraju gradnjom, kao što su postavljanje pontona u marinama.

Komentari

O autoru: Ana Prohaska

Diplomirana sam novinarka i doktorandica na Doktorskom studiju Povijest stanovništva. Bavim se problematikom iseljavanja povijesne jezgre Dubrovnika i poviješću Dubrovačke Republike..

Iz rubrike
   Impressum | Privatnost | Uvjeti
  © 2018 dulist d.o.o. Sva prava pridržana