DuList PROMO

NOVI SET ALATA ZA PAMETNIJE IZNAJMLJIVANJE Uštedite vrijeme i novac uz Booker Tools!

Samostalno iznajmljivanje apartmana ponekad predstavlja naporan posao koji, među ostalim, oduzima puno vremena.

No, na trži­štu se pojavio efikasan i jednostavan set alata za pametnije iznajmljivanje (Channel Manager) koji štedi vrijeme, novac, ali i – živce. Riječ je o Booker Toolsu, stopostotnom hrvatskom pro­izvodu koji olakšava i automatizira posao samostalnog iznajmljivanja. Ruben Legaz, jedan od voditelja kori­sničke podrške Booker Toolsa objasnio je za DuList zašto bi iznajmljivači tre­bali koristiti upravo ovaj sustav ukoliko žele na najbolji način samostalno voditi svoje objekte za iznajmljivanje.

Najvažnija prednost je – cijena. Uvjerljivo smo najjeftiniji na tržištu u odnosu na druge alate za pametno iznajmljivanje. Hrvatska smo tvrtka, što predstavlja izuzetnu pogodnost za vlasnike objekata za iznajmljivanje po pitanju kontaktiranja naše korisničke podrške  

Možete li našim čitateljima obja­sniti što je Booker Tools?
Booker Tools je set alata skrojenih po mjeri iznajmljivača, a koji je nastao kroz naše višegodišnje iskustvo u iznajmljivanju privatnog smještaja. To je sustav za pametnije iznajmlji­vanje putem kojeg se s jednog mjesta može upravljati kanalima za prodaju. Naime, postoje dvije vrste organizi­ranih iznajmljivača, oni koji imaju potrebu za agencijom, i oni koji imaju potrebu za Channel Managerom, Boo­ker Toolsom. Vjerujem kako brojnim samostalnim iznajmljivačima, oglaša­vanje objekata na više kanala, kao što su Booking.com ili Airbnb, često zna oduzimati previše vremena, a može biti izrazito naporno jer se na svakom pojedinom kanalu trebaju, među osta­lim, mijenjati cijene, zatvarati kalen­dari…

Upravo Booker Tools omogućava iznajmljivačima regulaciju svega nave­denog – s jednog mjesta. Dakle, na jed­nom mjestu upravljate raspoloživošću jedinica, regulirate cijene, kontrolirate i zatvarate kalendare svih kanala. Na ovaj način se prvenstveno štedi vri­jeme, a ono što je najbitnije, onemogu­ćava se pojava overbookinga, odnosno preklapanja rezervacija. Rezervacija s jedne stranice znači automatsko zatva­ranje tih datuma na ostalima. Nastojali smo učiniti ovaj sustav što više dostu­pnijim i jednostavnijim kako bi bio prilagođen svima koji žele samostalno iznajmljivati.

Koje su prednosti Booker Toolsa u odnosu na druge alate za pametnije iznajmljivanje?
Istaknuo bih kako je najvažnija pred­nost – cijena. Uvjerljivo smo najjefti­niji na tržištu u odnosu na druge alate za pametno iznajmljivanje. Hrvatska smo tvrtka, što predstavlja izuzetnu pogodnost za vlasnike objekata za iznajmljivanje po pitanju kontakti­ranja naše korisničke podrške. Ova informacija je bitna jer u slučaju dru­gih Channel Managera, moraju zvati u druge europske zemlje kao što su Španjolska, Engleska ili Njemačka, a što nekad predstavlja i jezičnu barijeru. Osim povezivanja s kanalima, Booker Tools je povezan sa sustavom E-visi­tor te u par minuta možete riješiti pri­javu gostiju skeniranjem dokumenta. Također, dostupno je oglašavanje na više kanala, što pojedini iznajmljivač bez Booker Toolsa ne bi mogao. Još jedna od prednosti su e-mail predlošci koji iznajmljivaču mogu duplo skratiti vrijeme dopisivanja s gostom. Naime, e-mail predlošci omogućavaju kreira­nje automatskih poruka koje će se slati svakome gostu. To mogu biti poruke dobrodošlice, zahvale, poruke vezane uz vrijeme dolaska gosta i slično. Isto tako, našim korisnicima omogućeno je izdavanje fiskalnog računa.

Svi korisnici Boo­ker Toolsa, ukoliko žele, mogu vrlo jednostavno aktivirati ponudu raznih izleta kao što su vožnja kajacima, put u Mostar i slično. Za svaki prodani izlet i aktivnost mogu zaraditi određeni novac koji mu se odbija od njegova računa

Kako funkcionira izdavanje računa?
U sustav Booker Toolsa automatski ‘ulaze’ sve rezervacije. Jednim klikom unutar rezervacije, kreira se račun u pdfu sa svim informacijama kojeg vla­snik može isprintati i dati gostu.

Booker Tools omogućava vlasni­cima objekata za iznajmljivanje mogućnost dodatne zarade. Na koji način?
Tako je. Ovo je inovacija koju drugi Channel Manageri nemaju. Dodatna zarada je omogućena putem nuđenja usluga aktivnosti. Svi korisnici Boo­ker Toolsa, ukoliko žele, mogu vrlo jednostavno aktivirati ponudu raznih izleta kao što su vožnja kajacima, put u Mostar i slično. Za svaki prodani izlet i aktivnost mogu zaraditi određeni novac koji mu se odbija od njegova računa. Konkretno, kada gosti naprave rezervaciju preko Booker Toolsa, poša­lje im se poveznica s ponudama razli­čitih aktivnosti. Ukoliko nešto rezervi­raju, vlasnik dobije određenu proviziju koja se odbija preko računa na Booker Toolsu.

Kolika je cijena korištenja Booker Toolsa?
Prvih 30 dana korištenja ovog seta alata je besplatno za sve korisnike koji se registriraju. Ako i kad se odluče za paket, cijena je 39,99 kuna po jedinici na mjesečnoj razini. Dakle, ako imate jedan apartman, platit ćete spomenutu cijenu, a ako imate primjerice 5 apar­tmana, to je skoro 200 kuna. S tim, za 10 i više apartmana postoji popust od 5 posto, a za 20 apartmana i više – 10 posto popusta. Dodao bih kako tre­nutno imamo nagradnu igru preko Facebooka i društvenih mreža. Sretni dobitnik/ca može osvojiti godinu dana besplatnog korištenja Booker Toolsa.

Osim poveziva­nja s kanalima, Booker Tools je povezan sa sustavom E-visitor te u par minuta možete riješiti prijavu gostiju skeniranjem dokumenta  

Treba li se potpisivati ugovor za korištenje Booker Toolsa?
Nije potrebno potpisivati poseban ugo­vor. Dovoljno je napraviti prijavu na web stranici. Nakon toga iznajmljivač dobije svoj račun i, kao što smo rekli, 30 dana besplatnog korištenja. I uko­liko se odluči za nastavak suradnje, na svom računu jednostavno odabere paket koji želi. Ne postoji provizija po rezervaciji, nego spomenuta fiksna provizija po jedinici.

Može li se koristiti Booker Tools ako se primjerice koristi samo Airbnb?
Može naravno, iako realno neće biti iskorištene njegove mogućnosti, ako se radi samo o jednom kanalu.


Isprobajte besplatno Booker Tools na 30 dana. Korisnička podrška Boo­ker Toolsa dostupna je sedam dana u tjednu. Možete im se javiti putem služ­bene web stranice Booker Tools, e-maila: info@boo­ker-tools.com te telefonskog broja +385 (99) 494 3818.

Pročitajte još

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

AZZURRO Novi restoran s tradicionalnim potpisom

Dulist

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist