Kultura

Niz priznanja učenicima

Na „49. hrvatskom natjecanju učenika  i  studenata glazbe – komorni  sastavi“, koje se od 5. do 10. prosinca 2011. održalo u Opatiji, komorni ansambli Umjetničke škole Luke Sorkočevića Dubrovnik postigli su zavidne rezultate i niz priznanja.

U  I. kategoriji – disicplina DUA – komorni ansambl u sastavu:  Nina  Nodilo – flauta i Andrej Konjevod – gitara  (mentor:  Đive Kušelj, mr.) – TREĆA NAGRADA
U  I. kategoriji – disicplina DUA – komorni ansambl u sastavu:  Barbara Ćorak – flauta i Patricia Ćorak – violina  ( mentor:  Anis Končić prof.) – TREĆA NAGRADA
U  I. kategoriji – disicplina GUDAČKI KVARTETI – komorni ansambl u sastavu:  Karmen Maškarić – violina, Laura Marić – violina, Greta Knežević – violončelo, Mariana Šeparović – glasovir  (mentor: Evelina Šegović, prof.) – TREĆA NAGRADA
U  II. kategoriji – disicplini GLASOVIRSKA DUA – komorni ansambl u sastavu :  Paula  Jadrušić  i  Ana  Njirić  (mentor:  Sunčica Grego  prof. mentor) – DRUGA NAGRADA
U  II. kategoriji – disicplini TRIA – komorni ansambl u sastavu :  Ivana Čuljak – violina, Jelena Batinić – violončelo, Maro Taslaman – glasovir  (mentor: Vanda Đanić, mr.) – DRUGA NAGRADA
U  II. kategoriji – disicplini TRIA – komorni ansambl u sastavu :  Marijana Bačelić – flauta, Josipa Vuković – flauta, Tereza Čabrilo – flauta  (mentor:  Jakov Kakarigi, prof. mentor) – DRUGA NAGRADA
U  II. kategoriji – disicplini TRIA – komorni ansambl u sastavu :  Paula  Moretti – violina, Nikolina Burđelez – violina, Martina Vuletić – violončelo  (mentor: Slobodan Begić, prof.) – PRIZNANJE
 
 

Pročitajte još

Jedinstvena renesansna izložba stigla u obnovljeni samostan Gospe od Špilice na Lopudu

Dulist

OBNOVLJEN KNEŽEV DVOR U PRIDVORJU ‘Gospodski gaj’ iz kojeg su Konavlima vladali Gundulić i Palmotić

Iva Dedo

Završnica ciklusa barokne glazbe sa Sinkovskim koja se ne propušta

Dulist