Županija

NAČELNIK SILVIO NARDELLI UZ DAN OPĆINE Uspijevamo isfinancirati vitalne funkcije, ali očekujemo i pomoć države

Dan Općine Župe dubrovačke prilika je za osvrnuti se na sve projekte i aktivnosti koje su se realizirale u proteklom razdoblju. I Župa se trenutno nalazi u sasvim drukčijem ozračju zbog pandemije koronavirusa, uvela je mjere za olakšanje krize stanovnicima i gospodarstvenicima, a turizam je na čekanju. O aktualnoj situaciji uz Dan općine razgovarali smo s načelnikom Općine Župa dubrovačka Silvijom Nardellijem.

I Župa dubrovačka poduzela je niz mjera kako bi svojim stanovnicima i gospodarstvenicima olakšala život i poslovanje za vrijeme pandemije. Koliko se gospodarstvenika javilo na mjere?
Na prethodnoj sjednici Vijeća donijeli smo prijedlog mjera za pomoć gospodarskim subjektima. Veliki broj gospodarstvenika iskoristio je mjeru oslobađanja u cijelosti ili umanjenja plaćanja zakupa za poslovne prostore kako onih u vlasništvu Općine tako i vezanih društava, kao i oslobađanja plaćanja zakupa javnih površina i odgode naplate komunalne naknade od 1. travnja do 30. lipnja. Već ranije omogućeno je prolongiranje plaćanja paušalnog poreza na iznajmljivanje za prva tri mjeseca, dok su iznajmljivači u potpunosti oslobođeni tog plaćanja za travanj, svibanj i lipanj kao i plaćanja prve rate turističke pristojbe. Programom zakupa javnih površina omogućeno je djelomično i kraće razdoblje zakupa, počevši od 1. srpnja. U razdoblju u kojem djeca nisu pohađala vrtić roditelje smo oslobodili plaćanja.

Koliki je iznos pomoći do sada isplaćen potrebitim stanovnicima?
Općina Župa dubrovačka ima dobro razrađen sustav skrbi o najugroženijem stanovništvu kojeg provodi sukladno Odluci o socijalnoj srbi već dugi niz godina. Situacija koja nas je snašla mnogobrojne obitelji dovela je u nezavidnu situaciju. U trenutku smo prikupljanja podataka i izrade nove Odluke kojom ćemo obuhvatiti stalne sezonce koji su ostvarivali prava naknade sa Zavoda za zapošljanje za prva tri mjeseca, a koji od 1. travnja nisu potpisali nove Ugovore i koji su tako ostali bez posla. Stalne novčane pomoći i sve ostale subvencije koje obuhvaćaju socijalne kategorije isplaćivat će se redovnom dinamikom. Riječ je o pomoći umirovljenicima s niskim mirovinama, onima preko 65 bez ikakvih primanja, korisnicima prava Centra za socijalnu skrb, djeci bez jednog roditelja, subvenciji pokaznih karata, stipendijama učenika i studenata.

Kakvo je stanje sa župskim proračunom? Očekujete li i u kojem obliku pomoć države?
Posljedice krize uzrokovane koronavirusom, nažalost, uvelike se odražavaju i na proračun Općine. Zahvaljujući temeljitom planiranju nismo se našli u nezavidnoj situaciji, trenutno imamo financijsku stabilnost te uspijevamo isfinancirati vitalne funkcije Općine. Apsolutno očekujemo pomoć od države u smislu nadomjestka razlike izgubljene dobiti od poreza na dohodak, što predstavlja najvažniji prihod jedne Općine.

Planirate li provesti neke dodatne mjere štednje i ako da koje?
U cilju racionalnog trošenja proračunskih sredstava nakon niza donesenih mjera kao što su umanjenje plaća za 10 posto djelatnicima Općine kao i djelatnicima svih vezanih društava, ukidanja naknade za rad u upravnim vijećima i nadzornim odborima Općina Župa dubrovačka pristupila je i reduciranju javne rasvjete smanjenjem broja upaljenih rasvjetnih tijela. Ovo su bile prve mjere, a sukladno produljenju ove krize, uvodit ćemo nove mjere kako bismo je što lakše prebrodili.

Jeste li s nekim projektima morali privremeno stati zbog pandemije?
Trenutno smo zaustavili, odnosno usporili izvršenje planiranih aktivnosti koje nisu od vitalne važnosti, izuzev onih aktivnosti koje su ranije započete ili za koje postoje ugovorne obveze. Od planiranih većih aktivnosti trenutno smo odustali od izgradnje sportskog dječjeg igrališta na Brašini kao i od nekoliko manjih projekata, koji nisu od velike važnosti u ovim okolnostima.

U kojoj se dinamici u ovoj situaciji izvode radovi na groblju Dubac?
Hoće li se i koliko kasniti s rokom završetka izgradnje groblja? Po pitanju Groblja Dubac, upravo ove godine imamo najznačajnije ulaganje, a koje se odnosi na izgradnju 1. etape groblja čiji su radovi započeti krajem prošle godine. S Gradom Dubrovnikom koji sufinancira ovaj projekt dogovorili smo nastavak započetih radova, ali uz smanjenu dinamiku te produljenje ugovornog roka za dodatnih pet mjeseci, a sve kako bismo omogućili financiranje ovog iznimno važnog projekta. Držim da se ovim neće bitno narušiti planirana izgradnja groblja.

U razgovoru s vodećim ljudima u turističkoj branši, uvidio sam da se ne očekuju nikakvi rezultati, dio sezone nepovratno je izgubljen, ali toplo se nadamo da će ova situacija što prije završiti i da ćemo u smanjenom postotku odraditi srpanj, kolovoz i rujan

Koliko je Župa dubrovačka do sada povukla novaca iz Europskih fondova i za koje projekte?
Do sada je na temelju Natječaja ili Javnih poziva s navedenim izvorima financiranja osigurano i iskorišteno 2,4 milijuna kuna za I i II. fazu modernizacije javne rasvjete, 2,3 miljuna kuna kroz Projekte poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima te povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća (u suradnji s FZOEU-om), 750 tisuća kuna za sufinanciranje različitih vrsta komunalne opreme (spremnici, komunalno voziločistilica, komunalno električno vozilo i sl.). Gotovo 200 tisuća kuna osigurano je za izradu prostorno planske dokumentacije, a nedavno je realiziran i projekt iz Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od gotovo 120 tisuća kuna. Dodatno je osigurano i sufinanciranje pojedinih projekata, kao što je uređenje šetnice u iznosu od 200 tisuća kuna te sanacija sidrišta luke Srebreno u vrijednosti od 80 tisuća kuna. Trenutno su u tijeku četiri projekta za koja su i osigurana sredstva. Tu je projekt provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospdarenju otpadom Konavlima, Župi dubrovačkoj i Dubrovačkom primorju. Riječ je o bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda financiranimu iznosu od 435.162,58 kuna. Sljedeći je projekt WIFI4EU – kojim će građani i posjetiteljima moći besplatno pristupiti bežičnom internetu (Wi-Fi) na javnim prostorima. Također, Župa dubrovačka i Dječji vrtić Župa dubrovačka provode projekt ‘Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja’ za koji je odobren iznos od 12,7 milijuna kuna. Što se tiče ‘Aglomeracije Župa dubrovačka’, Hrvatske vode su s Vodovodom potpisale Ugovor vrijedan preko 6 milijuna kuna, za izradu cjelovitog projekta aglomeracije Župa dubrovačka koji uključuje kompletno rješavanje vodoopskrbe i što je najvažnije kanalizacije uključujući i dovršetak postojeće mreže kao i izgradnju pročistača s novim ispustom na već previđenoj lokaciji u Kuparima.

Koliko novaca iz EU fondova još planirate povući?
Općina je u različitim fazama pripreme i provođenja projekata koji se posredno ili neposredno financiraju iz sredstava europskih fondova. Na njihovoj pripremi sudjeluju svi odsjeci prema potrebi kao i vanjski suradnici ako se za to ukaže potreba. U tijeku je izrada projektne dokumentacije kao osnove za osiguravanje sredstava za realizaciju izgradnje novog dječjeg vrtića u Kuparima, tj. dovršetak glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole. U tijeku je usklađenje projekta s Hrvatskim vodama s obzirom na osjetljivost lokacije i bujicu Taranta. Sljedeći je projekt rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Župa dubrovačka u suradnji sa županijom za koji je osigurano zemljište, izrađen Urbanistički plan uređenja ‘Školski centar’ te je započela izrada projektne dokumentacije. Radimo i na uređenju luke otvorene za javni promet s pripadajućim lučkim područjem kao i na uređenju šire zone obuhvata Kulturno-informativnog centra ‘Antun Miloslavić’ u Srebrenom za koji je izrađen Izvedben projekt. Jako su nam važna i reciklažna dvorišta za komunalni i građevinski otpad u Čibači kao i dovršetak sustava odvodnje otpadnih voda s pročistačem i ispustom.

U trenutku smo prikupljanja podataka i izrade nove Odluke kojom ćemo obuhvatiti stalne sezonce koji su ostvarivali prava naknade sa Zavoda za zapošljanje za prva tri mjeseca, a koji od 1. travnja nisu potpisali nove Ugovore i koji su tako ostali bez posla

Župa dubrovačka prijavila se na natječaj Hrvatske turističke zajednice kao kandidat za domaćina Hrvatskih dana turizma. Kakve su povratne informacije HTZ-a?
Kako bismo obilježili 100 godina organiziranog turizma u Župi dubrovačkoj pripremili smo niz prigodnih programa, a za koje već sad sa sigurnošću možemo reći da se neće održati zbog finacijske situacije u kojoj smo se našli. Upravo zbog jubilarne obljetnice kandidirali smo se da se Dani hrvatskog turizma održe u Župi, međutim sve je i više nego upitno.

Jeste li razgovarali sa župskim hotelijerima i iznajmljivačima? Kakva su njihova očekivanja?
Glavna gospodarska grana Župe dubrovačke je turizam. Izvjesno je da će ove godine sezona na kakvu smo naučili svakako izostati i da će to najvećim dijelom osjetiti svi koji izravno i neizravno žive od ove gospodarske grane. U razgovoru s vodećim ljudima u turističkoj branši, uvidio sam da se ne očekuju nikakvi rezultati, dio sezone nepovratno je izgubljen, ali toplo se nadamo da će ova situacija što prije završiti i da ćemo u smanjenom postotku odraditi srpanj, kolovoz i rujan. To će nam uvelike pomoći.

U kojoj je fazi dolazak Four Seasons u Kupare?
Projekt ‘Kupari I’ dinamički je u skladu s obvezama definiranim Ugovorom koji je investitor potpisao s Republikom Hrvatskom te obvezama iz Sporazuma s Općinom Župa dubrovačka. S predstavnicima investitora imamo izvrsnu suradnju, u redovnoj su komunikaciji s Općinom te izvršavaju sve obveze. Općina je sukladno obvezama preuzetim Sporazumom s Republikom Hrvatskom te Ugovorom koji je država potpisala s investitorom pokrenula i dovršila postupak izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja ‘Kupari I’, a investitor je nakon toga u zadanom roku Ministarstvu državne imovine dostavio potpisani Ugovor s hotelskim operaterom. Sada očekujemo da nam država sve to uskoro potvrdi te da se nastave aktivnosti oko ishođenja potrebnih akata za gradnju, a samim time i preciznije definiranje rokova za realizaciju ovog zaista važnog projekta.


DAN OPĆINE U UVJETIMA PANDEMIJE ‘Neće biti uobičajene proslave’
Ove godine zbog pandemije koronavirusa neće biti uobičajene proslave kao što to radimo svaku godinu 26. svibnja, ali će se ipak obilježiti obljetnica oslobođenja Župe na način da ćemo na taj dan zajedno s roditeljima poginulih branitelja, Općinskim vijećnicima i predstavnicima Udruga proizašlih iz Domovinskog rata obići spomen ploče poginulih branitelja, položiti cvijeće i zapaliti svijeće. Održat će se i sjednica Općinskog vijeća, bez uzvanika i bez dodjele javnih priznanja, a u 19 sati na Spomen obilježju za sve poginule u Domovinskom ratu služit će se Sveta misa i položiti vijenci.


 

Pročitajte još

Potpisan Ugovor o rekonstrukciji rive u luci Donje Čelo težak 22 milijuna kuna

Dulist

Županiji i ove godine najviša ocjena za transparentnost

Dulist

POTPISANI UGOVORI Korčula postaje prvi otočni studentski grad u Hrvatskoj!

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija