Zanimljivosti

“HE Ombla ne zadovoljava kriterije EBRD-a”

Zelena akcija uputila je priopćenje za javnost u kojem se ističe rizik po bioraznolikost i upitnu isplativost projekta HE Ombla, a posebno nezadovoljavanje uvjeta Okolišne i društvene politike EBRD-a čime ne zadovoljava niti kriterije za financiranje. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Izgradnja “HE Ombla” ne zadovoljava kriterije za financiranje Europske banke za obnovu i razvoj!
 
Zelena akcija je danas HEP-u, Vladi RH, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode te Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) uputila komentare na Plan upravljanja bioraznolikošću područja HE Ombla i ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
 
Još jednom apeliramo da Vlada RH i HEP konačno odustanu od štetnog projekta izgradnje “HE Ombla” i na taj način sačuvaju rijeku Ombla i špiljski sustav Vilina špilja – Izvor Omble, koji su dio nacionalne ekološke mreže, Europske ekološke mreže NATURA 2000 i Zaštićeni krajolik.
 
Biospeleološka istraživanja špiljskog sustava Vilina pećina – izvor Omble kod Dubrovnika, pokazala su kako je ovo jedno od mjesta s najvećom bioraznolikošću u Hrvatskoj i svijetu.
 
Istraživanja su provedena tijekom 2012, na traženje EBRD-a, jer se uveć 12 godina pravomoćnom rješenju o prihvatljivosti utjecaja na okoliš HE Ombla sasvim pogrešno tvrdi da u podzemlju Omble "nema ugroženih i zaštićenih vrsta".
 
U konačnici je u sustavu Vilina špilja – Ombla utvrđeno ukupno 68 špiljskih vrsta, koje su gotovo sve endemi za tzv. južno-dinarsku biogeografsku regiju, a brojne vrste su endemi uskog područja Popova polja i šireg dubrovačkog priobalja (područje Paleoombla), a njih čak 14 endemi su ovog špiljskog sustava.
 
Rezultati ovih i prijašnjih istraživanja ukazuju kako potencijalna izgradnja HE Ombla ima nepovratne i trajne posljedice na ekološku mrežu i NATURU 2000, te bi mogla trajno uništiti jedno od područja s najvećom bioraznolikošću u Hrvatskoj. Postoje mjere smanjenja šteta s neizvjesnim posljedicama za pojedine populacije ciljnih vrsta, ali ne i za prirodna staništa.
 
U tom smislu, prema postavkama Europske smjernice o staništama i Zakona o zaštiti prirode RH, kako bi ova neizmjerna i trajna šteta na ekološku mrežu bila prihvatljiva, projekt izgradnje HE Ombla morao bi biti od prevladavajućeg javnog interesa, odnosno od takvog značaja da donosi izuzetno velike ekonomske i društvene koristi.
 
To do sad nije dokazano, odnosno, ne možemo reći da izgradnja HE Omble donosi takve koristi, jer predviđa proizvodnju samo 1.5% od ukupne količine električne energije, te time neće bitno promjeniti stanje proizvodnje energije u Hrvatskoj.
 
Izgradnja HE Ombla je procjenjena u troškovima izgradnje na 152 milijuna eura, a povlačenjem paralela sa procjenama troškova izgradnje HE Lešće (70 milijuna na 97 milijuna eura), možemo zaključiti da bi realni troškovi bili barem 211 milijuna eura. Zbog izglednog povećanja zahtjevnosti izgradnje unutar špiljskog sustava i eventualnih otvaranja novih kaverni prilikom izgradnje, te shodno tome nepredviđenih troškova cementiranja istih, izgledno je da bi ukupan trošak bio znatno viši.
 
HE Ombla će značajno promjeniti režim podzemnih voda. Kada se upravlja nadzemnim vodama u kršu, dolazi do raznih nepredviđenih i iznenađujućih situacija, a predvidjeti sve posljedice kod naglih promjena podzemnih tokova je nemoguće. Može se očekivati čak i propadanje tj. urušavanja tla u uzvodnim krškim poljima sliva Omble, kao i zagađivanja izvora pitke vode za grad Dubrovnik, pojave klizišta te povećanje opasnosti od potresa.
 
Temeljem svega navedenog jasno je da bi projekt izgradnje “HE Ombla” trajno uništio jedno od najvećih žarišta bioraznolikosti i endemizma u Hrvatskoj, a njegova je isplativost upitna. Projekt ne zadovoljava uvjete Okolišne i društvene politike EBRD-a te stoga ne zadovoljava niti kriterije za financiranje.
 
Jagoda Munić
Zelena akcija"

Dokument s komentarima Zelene akcije mogu se preuzeti na dnu vijesti.

Pročitajte još

PORUKE MATURANATA ‘I gimnazijalci i ekonomisti, a opet nikakve koristi’

Dulist.hr

JEDINSTVENA TURA Što to krije ‘Neispričani Ston’?

Dulist

NOVOST U KNJIŽNICAMA Online produženje roka posudbe knjige

Dulist