Grad

GRADSKO VIJEĆE Usvojen zaključak o azilu: Psi će se vratiti natrag u Dubrovnik

U Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika počela je još jedna sjednica Gradskog vijeća. Na dnevnom redu su među ostalim i proračun za 2016. godinu, a dnevni red dopunjen je s još nekoliko točaka, među ostalim o onoj o azilu na Žarkovici.

Tijek sjednice:

19:14 Odluka o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu.

-Nedavno su se osnovala dva nova taksi udruženja koja su nas zamolila da ih uključimo u nadležno Povjerenstvo – rekao je Mato Franković.

Esad Ćustović rekao je kako je ova odluka posljednjih godina često mijenjana, nažalost često kako bi se uskladila sa zakonom.

-Tijekom ljeta imali smo jednu udrugu koja je imala jednu cijenu za goste, a drugu za naše ljude. Druga udruga se na to oglušila, a nakon toga je i ona snizila cijene. Ja predlažem da se što prije napravi nova odluka kako bi svi naši taksisti imali jedinstvene cijene – rekao je Ćustović.

Pero Vićan rekao je kako nova Odluka mora biti gotovoa do svetog Vlaha jer 1. travnja ističe koncesija za sve taksiste.

-Oni moraju znati koje su to obaveze koje moraju ispuniti, a oni koji su ispunili svoje obaveze trebali bi dobiti koncesiju automatizmom. Moramo to napraviti, a još nismo uspjeli sva auta obojati u istu boju – rekao je Vićan.

Gradonačelnik Andro Vlahušić rekao je kako situacija s taksistima nije više jednostavna te istaknuo i kako se na tržištima pojavljuje i Uber.

-Od te djelatnosti živi tisuću ljudi – rekao je Vlahušić te dodao kako će kod raspisivanja novog natječaja svi taksisti kretati od nule, bez bodova.

Istaknuo je kako 95 posto taksista zaslužuje raditi taj posao, dok njih pet posto to ne zaslužuje – rekao je Vlahušić.

Odluke je jednoglasno usvojena.

19:13 Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva Grada Dubrovnika za verificiranje Programa za provedbu natječaja – Terminal za brodove na kružnim putovanjima, centralno garažno-poslovna građevina i autobusni kolodvor

Imenovani: Ljubo Nikolić, Lukša Matušić, Marko Potrebica, Jelena Lončarić, Branka Burić, Olga Muratti, Stjepan Kordić.

19:12 Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove u kulturi Doma Marina Držića

U UV Ustanove u kulturi Doma Marina Držića imenovani su Pero Vićan i Pavo Jančić.

19:10 Prijedlog izmjena i dopuna Plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika za 2015. godinu

Odluka je usvojena jednoglasno i bez rasprave

19:08 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Odluka je usvojena, a Olga Muratti je zatražila pročišćeni tekst kako bi se moglo pratiti što se točno mijenja u Odluci.

19:00 Prijedlog odluke o dopuni Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

Dopuna je trajala 5 mjeseci, a izmjene su rađene po sili zakona. Naime određene su uređena i neurađena građevinskka područja na kojima se može, odnosno ne može dobiti akte za gradnju ovisno o dostupnosti infrastrukture.

Izmjene je predstavila Zrinka Rudež ispred IGH.

 

(18:25) Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva i člana Ocjenjivačkog suda Grada Dubrovnika za verificiranje Programa za provedbu arhitektonsko-urbanističkog natječaja iz obuhvata na području sv. Jakova.

U ovo povjerenstvo su predloženi Irena Labaš, Ivan Viđen te Malojka Sentić, a Pero Vićan je predložio proširenje Povjerenstva s predstavnicima stranaka u Gradskom vijeću. Određena stanka od 10 minuta.

U Povjerenstvo su uključeni Marijeta Hladilo, Mladen Gojun, Ivana Lazarević, Maro Vodopić.

(18:12) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kandidaturi Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture za razdoblje od 1.6. – 30.11. 2015.

Pročelnica za kulturu Ana Hilje predstavila je ukratko što je sve napravljeno po ovom pitanju u proteklom razdoblju te rekla kako se za ovaj projekt predviđa utrošiti oko 31 milijun eura, a kako će participacija Grada Dubrovnika kroz pet godina biti oko 14 milijuna eura.

Vijećnica HDZ-a Marijeta Hladilo upozorila je gradonačelnika Vlahušića da nekoliko puta razmisli o idejama koje mu padnu na pamet kako mu se ne bi ponovno dogodilo da uugrozi ovaj projekt ili neki drugi europski projekt, kao sa svojom presudom u aferi Šipan.

Prijedlog je usvojen

18: 10 Bez rasprave su usvojeni Prijedlog odluke o pokretanju Programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Dubrovnika i Prijedlog zaključka o prihvaćanju Strateškog plana Vijeća civilnog društva Grada Dubrovnika za razdoblje od 2015 – 2020. godine. Uz kraću raspravu prihvaćeni su i Prijedlog zaključka o prihvaćanju Informacija o projektima suradnje između Grada Dubrovnika i Grada Vukovara, kao i Prijedlog zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja kulture Grada Dubrovnika za razdoblje 2016. – 2018. godine.
(17:05 -18:00) RASPRAVA O IZVJEŠĆU PRORAČUNA

Prijedlog proračuna za 2016. godinu je maknut s dnevnog reda, ali je dodano izvješće o prijedlogu proračuna.

Maro Kristić rekao je kako u proračun nisu usvojeni njihovi amandmani, te kako bi se u Prijedlogu proračuna trebali pronaći svi amandmani klubova vijećnika.

Marko Potrebica rekao je kako eje ovaj proračun maknut s dnevnog reda jer je čak i gradonačelnik Vlahušić imao amandmana na njega.

-Na prvu smo imali oko 70 milijuna kuna amandmana, a kasnije smo to sveli na nekih 20-ak milijuna kuna. Na jednom od sastanaka Vlahušić je počeo skidati amandmane. On to ne može napraviti, nije na njemu da donese proračun nego na Gradskom vijeću – rekao je Potrebica te dodao kako Vlahušić ima osam dana za popravni ispit.

-Pao je proračun Andra Vlahušića, a usvojit će se proračun Gradskog vijeća – rekao je Potrebica.

Vlahušić je odgovorio kako je ponavljanje majka mudrosti samo za one koji žele učiti.

Pero Vićan je rekao kako vjeruje da će nova sjednica Gradskog vijeća biti prije Stare godine, te kako bi bilo dobro da se proračuna za 2016. godinu usvoji.

Istaknuo je kako bi bilo bolje da Upravni odjeli Grada ne komuniciraju dopisima jer su građani onda taoci takve prakse.

Vićan je istaknuo i kako na ovaj prijedlog proračuna nisu dali nijedan amandman jer prošli put nijedan njihov prijedlog nije prihvaćen.
-Gradskim pročelnicima poručujem da idu na izbore i kad osvoje mandate da onda upravljaju Gradom – rekao je Vićan te se osvrnuo na problem vodocrpilišta Palata.
-Da smo poštivali Zakon znali bi da se oko njega ne mogu graditi nikakvi objekti – rekao je on.
Matija Ćale Martović i Marko Potrebica ušli su u raspravu o amandmanima, a dok je HNS-ova vijećnica pribokala Potrebici što su prebacili sredstva sa Zavoda za obnovu na financiranje medija od strane GV-a Potrebica joj je uzvratio kako nisu htjeli micati previše iz Ureda gradonačelnika jer drže kako njegov ured mora imati sredstava obavljati svoju dužnost časno.
Ustvrdio je i kako su drugi njihovi amandmani puno važniji.

Izvješće je primljeno na znanje.

(15: 40 – 17) RASPRAVA O AZILU NA ŽARKOVICI

Točka je usvojena – prema zaključku GV-a svi psi će se morati vratiti u Dubrovniku, zaustavljene su sve radnje po pitanju izmještanja pasa, a sva skloništa će morati dostaviti izvješće, odnosno izjavu po kojoj nijeadn pas koji je izmješten neće biti eutaniziran u međuvremenu.

Maro Kristić: Svjedoci ste nečovječnosti gradonačelnika i direktora tvrtke Sanitat. Sinoć je pod okriljem noći odveden nepoznat broj pasa u razna skloništa diljem Hrvatske, a većina tih skloništa su tzv. ‘kill skloništa’ koja ubijaju životinje nakon 60 dana.

Tražio je da Sanitat u roku od sedam dana dostavi GV da obustavi sve radnje u vezi izmještanja, kao i da se poduzmu sve radnje za izgradnju skolništa za najmanje 300 pasa. Tražio je i izvješće o sterilizaciji pasa od 2010.  – 2015. godine, kao i sve ugovore sa skloništima u koje su životinje izmještene.

Prijedlog odluke predviđa i vraćanje svih pasa  o trošku Grada.

Mato Franković je osudio i odvođenje pasa pod okriljem noći, ali i prosvjed ispred Vlahušićeve kuće.

-Ako su postojali dokumenti onda se to moglo raditi i u 8 sati ujutro. Ne trebamo se bojati ni skrivati ako smo u pravu. Gradonačelniče osuđujem sve one koji su se usudili raditi na takav jedan načina. Osuđujem i one koji su povrijedili obiteljski dom gradonačelnika i na taj način ugrozit obitelj gradonačelnika – rekao je Franković dok se izvan vijećnice čuju povici u kojima se traži Vlahušićeva ostavka.

-Potrebno je riješiti pitanje Žarkovice, ali ne u 2 ujutro. Ne možemo privoditi osobe poput Sandre Sambrailo koju smo jednoglasno podržali kao volonterku godine. Ona je  brinula o tim životinjama, a preuzela je i dio odgovornosti Grada Dubrovnika o napuštenim životinjama. Životinjama koje su ostavili naši sugrađani. Grad Dubrovnik ne može biti županijsko sklonište i da tamo dolaze životinje iz Metkovića. osuđujem i sve vlasti dosada jer nisu riješili pitanje azila – kaže Franković.

Vlahušić je odgovorio kako je njegova obitelj naučila na puno gore od toga.

-Nije prvi put da je izložena agresiji. Od 5 sati ujutro deseci ljudi su došli ispod prozora moje kćeri. Veterinarska inspekcija je donijela odluku da se dio životinja premjesti u tzv. ‘no kill’ skloništa – rekao je Vlahušić  te dodao kako je prije 15 dana dobio, zajedno s direktorom Sanitata Vedranom Kunicom i Sandrom Sambrailo, optužni prijedlog jer nije postupio po nalogu Veterinarske inspekcije – rekao je Vlahušić.

Podsjetio je kako ovo nije prvi prosvjed zbog životinja, te rekao kako je jutro izašao iz kuće lu pratnji 10-ak policajaca.

-Ja se ne bojim izaći pred ove ljude, a preživio sam i puno gore stvari od 90-ih godina – rekao je Vlahušić te se upitao treba li poslati svoju obitelj u Zagreb za Božić.

Rekao je kako je bilo ljudi koji su ga nokautirali u uredu, te ponovio kako se ne boji i naglasio kako je pet skloništa preuzelo 75 pasa.

-Oni su se obavezali kako neće eutanizirati životinje nakon 60 dana nego ih udomiti i o tome obavijestiti Sanitat – rekao je Vlahušić te dodao kako mu Gradsko vijeće ne može naložiti nikakvim zaključkom da postupi protivno zakonu.

Maro Kristić odbacio je insinuacije o povredi doma gradonačelnika Vlahušića, a dodao je kako su skloništa u koja su psi odvedeni zapravo ‘kill skloništa’ te kako jedna izjava na koju se poziva  Vlahušić  neće natjerati valsnike da promijene svoju politiku.

-Ja bih optužnicu zbog ovoga rado primio, a potrošili smo pet milijuna kuna na blagdansku rasvjetu. Dosada smo mogli napraviti zlatni azil koliko se para rasulo – rekao je Kristić te dodao kako je siguran da se psi odvode zbog megalomanskog projekta golfa na Srđu.

Vlahušić je rekao kako će se graditi novi azil za 120 – 150 pasa, te kako više od toga Gradu Dubrovniku ni ne treba.

-Za koga ćemo graditi azil  za 300 pasa. I ovih 120-150 je više nego po bilo kojem standardu po broju stanovnika – rekao je Vlahušić.

Maro Kristić je uzvratio kako je to prvi put da je Vlahušić rekao kapacitet skloništa za životinje koje se tek ima izgraditi te dodao kako su skloništa u koja su životinje noćas poslane već prekapacitirana.

Vlahušić je rekao kako je sklonište za 120 pasa definirano GUP-om, te kako neće graditi azil za 300 pasa kada za prvotni plan postoji građevinsaka dozvola i sve suglasnosti.

Matija Ćale Mratović pokušala je opravdati odvođenje pasa pod okriljem noći, pa je rekla kako su psi odvedeni tijekom noći jer se ‘djelatnicima tvrtke prijetilo da će ih dočekati prosvjednici koji će svojim tijelima braniti odvođenje pasa iz azila’.

Maro Kristić upitao je kako je moguće da se Zagrebačka ulica radi bez dozvole, dok se za pitanje azila traži dozvola te ustvrdio kako je to cinizam gradonačelnika jer se s napuštenim psima ne može manipulirati, odnosno glasovima njihovih vlasnika.

Marko Potrebica rekao je Vlahušiću kako je prosvjednike usporedio s četnicima, a opovrgnuo je da ga je itko u njegovom uredu nokautirao, ako i dio njegovih ratnih priča kojima je ‘počatio’ Gradsko vijeće.

Ivo Gjaja rekao je kako se nada da se neće ostvariti narodna izreka ‘Dabogda ti Andrija Jarak ispred kuće izvještavao’, aludirajući time na činjenicu da je taj televizijski novinar dugo vremena pokrivao slučajeve crne kronike.

-Gradonačelnika prati policija, štiti ga od naših sugrađana zbog njegovog ponašanja. U ovih šest godina gradonačelnik je mogao riješiti pitanje problema azila na Žarkovici da je postojala volja za tim – rekao je Gjaja.

Ivan Viđen rekao je kako se GUP može uskladiti, kao što se to uostalom radi ‘svako malo’.

-Ako se to radi zbog privatnih investitora, možemo to napraviti i zbog životinja – rekao je Viđen.

Pero Vićan rekao je kako već sutra treba dostaviti odluku ovog Vijeća o tome kako se ne smije dogoditi da psi budu eutanazirani.

-Moja djeca su odrasla uz kučke. A želim reći koliku smo grešku napravili kada smo taj posao dali volonterima, uz duboko poštovanje njihovom doprinosu. Mi smo time Sanitat pretvorili u lokalnog policajca koji samo vreba naše građane da naplati što je više moguće kazni. Ključni dio posla mora se dislocirati u to naše komunalno društvo. Nisu se trebali psi odvoditi tijekom noći, a morali smo prisiliti druge općine i dovesti za stol i prisliti da potpišu i ovaj problem na principu ‘uzmi ili ostavi’. Dajte mi sedam dana pa ćete vidjeti hoće li potpisati – rekao je Vićan.

Istaknuo je kako ima prijatelja koji će dati 30 tisuća kvadrata, samo 10 kilometara zračne linije od Dubrovnika u koncesiju na koji god broj godina.

-Postoji čovjek u Orašcu koji je nudio svoju zemlju za zakup između Trstenog i Orašca. Mi ne možemo biti županijski sabirni centar za pse. Božo Petrov bi bio predsjendik Vlade, a nema za azil za kučke – rekao je Vićan.

Korigirao je i Matiju Ćale Mratović rekavši kako je ‘od prekršajne prijave do optužnog prijedloga svjetlosna godina’.

UVODNO

15:29 Skinute su točke: Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2016. godini, Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda Aglomeracije Dubrovnik, Zaton, Trsteno, Koločep i Lopud, Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, Prijedlog programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik u 2016. godini, Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini, Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2016. godinu.

Na dnevni red je dodana točka o izvješću o proračunau, izmjene GUP-a, izmjene i dopune odluke o komunalnom redu, održavanje nerazvrstanih cesta.

Dodane su: „Prijedlog odluke o dopuni Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika“, „Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika“, „Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu“, „Prijedlog izmjena i dopuna Plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika za 2015. godinu“ i „Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Ustanove u kulturi Doma Marina Držića“,  koje će se razmatrati kao posljednje točke dnevnog reda sjednice.

Dodana je o točka o raspravi o azilu, kao i o donaciji OB Dubrovnik, kao i Odluka o autotaksi prijevozu.

15:23 Vlahušić je osvrnuo na traženje skidanja proračuna s dnevnog reda.
-Kada skinete Prijedlog proračuna nema usvajanja nikakvih izvješća. Možete pričati o klimi o donošenju možete pričati o tome zašto su Dubrovččani sretni, a klubovi vijećnika nesretni – rekao je Vlahušić na što je ga je predsjednik Gradskog vijeća nekoliko puta opomenuo da se drži dnevnog reda.
-Možete me izbaciti, razbojničko ponašanje me ne bi čudilo, od jutros i vijećnika koji viču ispod prozora moje kćeri. Ako maknete proračun nema materijala, proračuna, nema izvješća. Nemojte izglasati proračun, nije problem. Idemo na izbore, meni nije problem pobjeđivati HDZ, po ne znam koji put – rekao je Vlahušićć te uputio opasku Maru Kristiću da nisu predali nijedan amandman u zakonskom roku.

15:21 Ivan Viđen zatražio je uvrštavanje točkke dnevnog reda o raskidu ugovora o koncesiji s Razvoj Golfom za tvrđavu Imperial. Podsjetimo, Srđevci su najavili kako će tražiti uvrštavanje ove točke na svakoj sjednici Gradskog vijeća.

15:15 Marko Potrebica i Mladen Gojun tražili su izostavljanje vijećničkih pitanja. Potrebica je tražio skidanje proračuna i uvrštavanje izvješća o prijedlogu proračuna za 2016. godinu.

15:12 Maro Kristić je predložio izostavljanje proračuna za 2016. godinu kao i sve vezane točke jer prorčaun nije donesen konsenzusom.
-Nisu nam prezentirani amandmani ostalih članova vijeća, a naši amandmani nisu usvojeni. Predlažem da ovo bude izvješće, a onda ćemo utvrditi kriterije i donijeti ga na sljedećoj sjednici – rekao je Kristić.

15:10 Počela je sjednica. Od 25 vijećnika prisutno je njih 23, a nedostaje Sanja Putica i Ljubomir Nikolić

Pročitajte još

Gradonačelnik s ugostiteljima o naplati javnih površina i poslovnih prostora

Dulist

PREDSJEDNICA DPDS-a RENATA ANDJUS Ako se situacija ne popravi, morat ćemo dignuti kredit

Iva Dedo

ADIO NEUGODNIM MIRISIMA Vodovod postavio filtere na Kantafigu i Batali

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija