Aktualno

GRADSKO VIJEĆE Gotova sjednica, Vlahušić ”drage volje” izgubio nadzor nad javnim površinama u Dubrovniku

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća naći će se Prijedlog proračuna za 2016. godinu. Nakon što je na prošloj sjednici umjesto njega usvojeno ‘Izvješće o proračunu’, danas je biti ili ne biti. Ako vijećnici ne usvoje proračun ide se na nove prijevremene izbore.

Osim proračuna na sjednici se trebao naći i izbor ravnatelja, odnosno ravnateljice Kinematografa, no ta točka je u međuvremenu skinuta s dnevnog reda.

TIJEK SJEDNICE:

20:45 Posljednja ovogodišnja sjednica je završila.

20:40 Odluka o upravljanju javnih površina

Maro Kristić rekao je uvodno kako je osnovna namjera te odluke da se imenovanje Povjerenstva za upravljanje javnih površina prebacuje s gradonačelnika na Gradsko vijeće.

Gradonačelnik Andro Vlahušić složio se s ovakvim prijedlogom te zatražio da u tom tijelu bude najmanje dvoje ljudi iz gradske uprave – zamjenik gradonačelnika i resorna pročelnica za nekretnine.

Zatražio je da cijena ne bude manja od one određene Pravilnikom, dok je Vićan rekao kako bi to trebalo definirati s riječi ‘u pravilu.

-Povjerenstvo neka predlaže, a Gradsko vijeće usvaja. Gradsko vijeće može negdje smanjiti ili povećati cijenu, zato neka ta cijena bude definirana kao ‘u pravilu’ ne manja nego definirano Pravilnikom – rekao je Vićan.

U Povjerenstvo su predloženi Blaž Pezo, Esad Ćustović, Ivan Viđen, Pero Vićan, te Mladen Gojun. U ime Grada Željko Raguž i Branka Vukić (pročelnica za nekretnine).

Odluka je usvojena jednoglasno

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za utvrđivanje prioritetnih projekata za izgradnju športske infrastrukture na području Grada Dubrovnika

20:21 Maro Kristić predstavio je tri prioritetna projekta: Nogometno igralište s umjetnom travom i atletska staza u Gospinom polju,  Montažna sportska dvorana u Gospinom polju i atletska staza u Lapadu.

-U Gospinom polju su neriješeni imovinsko-pravni odnosi, a vlasnicima poručujem da smanje apetite i pomognu psortu. Taj prostor nikad neće biti namijenjen ničemu osim sportu – rekao je Kristić te dodao kako će se nova sportska dvorana graditi na području betonskog igrališta u Gospinom polju.

-Pokrenuta je izmjena DPU-a, a taj dio nije opterećen imovinsko-pravnim odnosima – rekao je Kristić

Pero Vićan tražio je da se ovaj Prijedlog primi na znanje, a da na sljedećoj sjednici vijećnici dođu s konkretnim prijedlogom.

Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu, Prijedlog programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik u 2016. godini, Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini kao i Prijedlog programa javnih potreba u kluturi Grada Dubrovnika za 2016. godinu usvojeni su jednoglasno bez rasprave.

20:00 – 20:20 Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2016. godini

Vijećnik SJG Ljubo Nikolić rekao je kako podržava da se stranke financiraju iz proračuna no tražio je da se dio sredstava prebaci u edukaciju građana o političkom djelovanju.

-Na izbore nam izlazi stranačko članstvo i stariji ljudi i to stvara percepciju kod mladih ljudi da se ništa ne može promijeniti – rekao je Nikolić.

Pero Vićan je istaknuo kako se ne slaže s njime te dodao kako bi iznos trebao biti i osjetno veći jer je ‘DDS u prošloj kampanji potrošio 150 tisuća kuna’.

Inače, stranke u Gradskom vijeću dobiju 3500 kuna mjesečno za vijećnika, odnosno 3800 kuna za vijećnicu dok sami vijećnici dobiju 1500, odnosno 1800 kuna.

18:45 – 20:00 Izvješće o arbitraži Javne garaže

18:45 Vlahušić je uvodno ponovio navode o arbitraži o Javnoj garaži u kojoj Grad Dubrovnik Midia grupi ne treba isplatiti nit jednu kunu. Naime, tužba je odbačena pred arbitražnim sudom HGK zbog ‘procesno-pravnih’ razloga, a Vlahušić je ustvrdio kako mu je predsjednik Uprave PBZ-a Božo Prkka stava da mogu pokrenuti svoju arbitražu i naplatiti svih 262 milijuna kuna.

Mato Franković je istaknuo kako mu je Božo Prka na telefon rekao kako ga čude stavovi HDZ-a oko arbitraže, te kako mu je bilo drago kada je arbitražna komisija rekla kako tužba nije osnovana.

-U ovom trenutku je arbitražna komisija rekla kako je obveza Grada nula kuna. Mi u ovom trenutku nemamo spoznaje oko cijele odluke ili toga da je navodno arbitražna komisija rekla kako Grad Dubrovnik mora dostaviti mjenice koje po zakonu ne smije – rekao je Franković te ustvrdio kako na to nije ništa odgovorio.

Obrušio se na Midia grupu te rekao kako je ‘Midia grupa neprijatelj broj 1 Grada Dubrovnika’ jer su posegnuli za njegovom imovinom.

Istaknuo je kako je tripartitni sporazum koji je Vlahušić predlagao štetan jer je omogućavao Midia grupi ne samo upravljanje garažom, nego i pravo građenja na garaži.

-Oni nisu platili ni jednu ratu kredita, pa ne može se tako ponašati i otimati. Mislili su da će ih Grad Dubrovnik podržati jer imamo veliki proračun – rekao je Franković.

Vlahušić je rekao kako PBZ ima potraživanja od 140 milijuna kuna te kako je pitanje koliko će se trebati platiti toj banci.

Demantirao je kako bi Midia grupa imala pravo građenja te istaknuo kako bi to išlo na međunarodni natječaj. Ponovio je kako bi bio sretniji da je kroz arbitražu Grad Dubrovnik imao mogućnost kupnje garaže za 70 milijuna kuna i preuzeo vlasništvo nad Javnom garažom.

19:15 Pero Vićan je istaknuo kako mu je žao što ima ‘dijametralno suprotne stavove od gradonačelnika’.

-Mi pipamo u mraku. Dobro bi bilo da pipamo žensku, ali pipamo milijune u mraku – rekao je Vićan te dodao kako odvjetnički ured odvjetnika Škurle koji je vodio arbitražu nije dostavio Gradskom vijeću traženu dokumentaciju.

-Raspravljamo o jednom teškom pitanju potpuno vezanih očiju. Onog trenutka kad dobijemo taj pravorijek na 80 stranica i temeljito proučimo onda ćemo moći sumirati u kojem pravcu će ići ova za Grad još uvijek teška stvar. Ova odluka je teško kukavičje jaje – rekao je Vićan.

Objašnjavajući kako je Javna garaža i dalje prijetnja kroz tvrtku Garaža Dubrovnik u stečaju, Vićan je okrenuo i na šalu te rekao kako Vlahušić nakon izbora 2017. više neće biti ghradonačelnik.

-Dosta nam te bilo. Za godinu ipo dana više nisi gradonačelnik – rekao je Vićan na što mu je iz klupa dobačeno – ‘bit će Pero’.

Vićan je na to odgovorio kako se ‘Pero neće više kandidirati!’

19:30 Pročelnik za financije koji 1. siječnja 2016. godine odlazi u mirovinu Niko Pavlović za govornicom je istaknuo kako vjeruje da je glavni razlog zašto je tužba Midia grupe odbačena zato što Grad Dubrovnik po zakonu ne može dati garancije privatnoj tvrtki, što je navedeno u ugovoru s Midia grupom.

-Mi nismo mogli dati jamstvo tvrtki Ragusa parking koji je u suvlasništvu Grada Dubrovnika i Midia grupe, tj. nismo joj većinski vlasnici. Zakon to brani. Na koji način je onda jedna poslovna banka (PBZ) dala kredit od 12.7 milijuna eura tvrtki koja je imala temeljni kapital od 20 tisuća kuna? Oni su ušli u jednu poslovnu odluku i to je njihov problem – rekao je Pavlović.

-Ja tvrdim da Grad nikako nije mogao po Zakonu dati jamstvo. Netko je dao 12 milijuna eura tvrtci s 20 tisuća kuna kapitala, zamislite vi to, molim vas. Od Grada su traženo 20 bianco mjenica no to je protuzakonito i ja sam rekao nema šanse! Nisam vidio dokumente, ali netko mi je rekao kako je jamstvo potpisano od strane nekoga u Gradu Dubrovniku, ali to je nevažno. Protuzekonito je i PBZ je ušao u sumnjivu poslovnu odluku – rekao je Pavlović.

Marko Potrebica i Andro Vlahušić ušli su u političku prepirku oko Garaže. Potrebica je Vlahušiću poručio da prestane sa zastrašivanjem jer da je prihvaćen sporazum od 40 milijuna kuna kako bi taj novac bio bačen u vjetar.

Izvješće je usvojeno na znanje.

15:20 – 18:30 Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu.

15:20 Proračun se planira na 451 172 tisuće kuna, a povećan je dodatno za 13 milijuna kuna. Grad će godinu završiti u plusu sa 40 milijuna kuna, a ako se postigne dogovor s DPDS-om za 2016. godinu imat ćemo proračun oko 500 milijuna kuna – rekao je uvodno gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić te dodao kako je Dubrovnik smanjio i poreze i prireze te kako je porez na dohodak nadoknadio prihodom od vlastite imovine.

Vlahušić je uvodno rekao i kako ima informmacije da PBZ ima namjeru pokrenuti svoju arbitražu kako bi naplatili kredit koji su dali za projekt Javne garaže.

Pero Vićan, predsjednik Odbora za proračun i financije rekao je kako se obrazloženje amandmana, njih 50-ak prepušta predlagačima. Dodao je i DDS nije dao nijedan amandman i kako će o svemu biti suzdražni.

15:40 Mato Franković predstavio je amandmane HDZ-a: Amandmani od 1-5 radi se o rasporedu sredstava između Ureda gradonačelnika i Gradsko vijeće. Amandman broj 6 predlaže povećanje sredstava udruzi Hrvatska pomaže koju je osnovao Grad Zagreb, a koja je socijalnog karaktera.

HDZ predlaže i 400 tisuća kuna za sklapanje životnog osiguranja nezbrinutoj djeci jer oni kada napune 18 godina često završe na ulicu.

-Kroz kupnju polica se osigurava da dobivaju određeni iznos u vremenskim intervalima kako bi osigurali početne korake – rekao je Franković.

15:54 Blaž Pezo rekao je kako Vlahušić već godinama ignorira svoje stanovnike jer ignorira mjesne kotareve koji godinama dostavljaju plan rada koji se ne uvrštavaju u Proračun. Istaknuo je kako su oni dobili 97 prijedloga,te kkao su to grupirali u 26 amandmana na proračun.

HDZ predlaže ulaganje u javnu rasvjetu u Orašcu, Komolcu i uz Rijeku dubrovačku, kao i u staroj gradskoj jezgri. Predlažu sanaciju cesta na Šipanu, Sinjske ulice, Brsečinama, Trstenom i Osojniku. Što se tiče upravljanja pomorskim dobrom najviše novca su ostavali za sanaciju obale u Rijeci dubrovačkoj i sanaciju kanala i oborinske odvodnje u Komolcu.

Amandmanima je HDZ predložio i prebacivanje sredstava za DVD-ove u svrhu održavanja protupožarnih puteva, a predlažu i igrališta na Koločepu, Luci Šipanskoj, Hladnici, Orašcu, Judo dvorana u Mokošici itd.

-Prijedlog naših amandmana prelazi nekih 40 milijuna kuna, a svi naši amandmani su životni i svakodnevni. Gradonačelnik voli reći da živimo u bogatom Gradu, pa će im život biti bogatiji – rekao je Pezo.

Marko Potrebica predložio je usklađivanje prava zaposlenika dječjih vrtića u iznosu od 5 milijuna kuna, odnosno potpisivanje Kolektivnog ugovora s obzirom da to još nije napravljeno.

-Njihove plaće se moraju izjednačiti s zaposlenicima gradske uprave više stručne spreme – rekao je Potrebica.

Naš drugi amandman odnosi se na kanalizacijski vod od izvorišta Palata na postojeći kanalizacijski sustav kako ne bi dolazilo do zagađenja kakva smo vidjeli od 1. prosinca. To je projekt od 4,5 milijuna kuna – rekao je Potrebica te naglasio kako naši sugrađani moraju imati čistu vodu, ali i kako je riječ o turistički potentnom kraju.

Gradonačelnik Vlahušić je odgovorio kako će većinu amandmana HDZ-a prihvatiti, no ne sve.

-Ne možemo uložiti 4,5 milijuna u Vodovod, a time nećemo riješiti problem. Projekt izvorišta Palata ima dva cilja. prvo je kanalizacijski sustav vrijedan 30 milijuna kuna, ali stavka od 4,5 milijuna kuna ne bi ništa riješila. Radi se projekt vrijeda 530 milijuna kuna, od čega je samo 12 posto obveza Grada Dubrovnika. Mi ne možemo napraviti projekt od 4,5 milijuna kuna i ne povezati ga na nešto drugo. Druga stvar je što moramo riješiti pitku vodu, ali to mora ići iz pročistača. ovaj amandman nije sadržajan jer ne riješava problem – rekao je Vlahušić te pitao je li ovdje riječ o pokazivanju mišića oporbe.

Vlahušić se usprotivio prebacivanje 600 tisuća kuna za udrugu Hrvatska pomaže ‘bez obzira što oni rade dobar posao’.

-Po zakonu se ne može dodijeliti toliko novca jednoj udruzi bez natječaja. mi smo za Godinu svetog Vlaha dali većinom dubrovačkim udrugama oko pola milijuna kuna, a njih je bilo 40-ak  -rekao je Vlahušić.

Marko Potrebica je rekao kako je očekivao takav odgovor.

-Nakon što smo mi izašli s našim amandmanom gradonačelnik je izašao s amandmanom od 5 milijuna kuna. To je zapravo amandman kolega iz liste Srđ je Grad na proračun od 2015. godine, ali se nije odnosio samo na materijalna prava nego na standard. Gradonačelnik nije predvidio taj iznos, mi ne odustajemo od našeg amandmana jer bi cjelovito rješenje bilo 7 milijuna kuna, a ne ovo što je gradonačelnik predložio – rekao je Potrebica.

-Što se tiče izvorišta Palata, 12 tisuća ljudi je pilo zagađenu vodu, a po ovom što je gradonačelnik rekao oni će čekati još tko zna koliko. Ovaj amandmannije hir HDZ-a nego prijeko potreban – rekao je Potrebica te dodao kako je to u kontradiktornosti s Vodovodom koji je na svojim stranicama istaknuo kako će se Palata riješavati vlastitim sredstvima u iznosu većem od 6 milijuna kuna – rekao je Potrebica.

16:20 Ljubo Nikolić rekao je kako Srđevci traže uvođenje pametnog sustava kontrole prometa oko i u Dubrovniku, no kako će formalno povući amandman jer ga je predložio i gradonačelnik Vlahušić.

Drugi amandman odnosi se na tzv. ‘Unplugged festival’ na kojem bi nastupila velika imena glazbene scene iz svijeta i Hrvatske, a uključivao bi rock akademiju za najmlađe.

Treći amandman odnosi se na implementaciju sustava koji bi olakšao posao komunalni službi.

-Problemi bi se mogli prijavljivati putem weba i aplikacija. Već postoji jedan sustav koji je kupljen, ali nikada nije stavljen u primjenu – rekao je Nikolić.

Ivan Viđen rekao je kako se njihov četvrti amandman odnosi na otvaranje ulica Ispod mira u Karmenu koja je prekinuta arheoloških radovima.

-To je jednostavan zahvat, a projekt postoji i ima suglasnost Konzervatora. Nema nikakvih poteškoća jer je većina pripremnih radnji napravljena. Tu predlažemo 200 tisuća kuna – rekao je Viđen te dodao kako predlažu i izradu UPU-a povijesne jezgre.

Vlahušić je rekao kako su svi njihovi amandmani usvojeni, a kako UPU povijesne jezgre treba krenuti paralelno s Planom upravljanja.

Dubrovački gradonačelnik je rekao je kako se od 30 amandmana prihvaća njih 23, odnosno 18 HDZ-a i četiri  Srđevaca, dok je jedan poboljšan.

16:32 Pero Vićan je rekao kako oni nisu imali amandmana i kako se ne slažu s načinom donošenja proračuna.

-Nismo to u prilici mijenjati, a mi nećemo zaustavljati nikakvu životnu aktivnost koja je započeta, ili tek ima započeti – rekao je Vićan.

Osvrčući se na sredstva koja su namijenjena udruzi ‘Hrvatska pomaže’ za koju je Vlahušić predvidio 300 tisuća kuna, a dok HDZ amandmanom predlaže 600 tisuća kuna, Vićan je rekao kako bi se trebali naći na sredini na 450 tisuća kuna.

-Predlažem da se i za vrtiće usuglasi iznos, a što se tiče izvorišta Palata znam sve. Ovdje smo bliže stavu gradonačelnika Vlahušića, a stoji kritika da je ovo trebalo biti riješeno prije deset godina – rekao je Vićan te dodao kako predviđa rebalans proračuna odmah ‘po svetome Vlahu’.

Vićan je kritizirao Grad i zbog toga što se za školu u Gradu nosi 500 tisuća kuna za projektnu dokumentaciju, dok se za školsku opremu za sve škole nosi 700 tisuća kuna. Ponovio je kako je dobro da je poništen natječaj za nabavku građevinskog materijala te poručio pročelniku Marku Miljaniću da pazi što se događa u njegovom odjelu.

-Nisi ga ti štelio, ti si novi, tek ćeš vidjeti što se tamo događa – rekao je Vićan.

Gradonačelnik Vlahušić predložio je da se amandman oko vrtića usvoji nakon dogovora, a istaknuo je kako je od Raiffaisen banke dobio pisanu obavijest kako će početkom ožujka staviti na dražbu 200 tisuća kuna na Nuncijati po početnoj cijeni od 60 milijuna kuna.

-To se isplati jer nas 40 tisuća kvadrata gore  košta 65 milijuna kuna – rekao je Vlahušić.

Potrebica mu je odgovorio kako se ovdje neće cjenkati i kako ne odustaje od amandmana.

-Od amandmana za dječje vrtiće nećemo odustati, a što se tičer Palate drago mi je da predlažete izvješće o Palati. Mi vama ne vjerujemo, a ako dobijemo uvjerenja da su za to osigurana sredstva kroz neke fondove i mi ćemo napraviti rebalans i prebaciti ta sredstva – rekao je Potrebica.

17:11 Ivo Gjaja podsjetio je kako je Zagrebačka ulica zatvorena sukladno zakonu te pitao kada će se riješiti prometna situacija koju je gradska uprava proizvela postupanjem oko radova u Zagrebačkoj ulici.

Za riječ se javila i Sanja Putica koje je pitala kako se možemo nazivati bogatim gradom sve dok svako dijete u gradu nema svoje mjesto u vrtiću, jednosmjensku nastavu, a u ponoć mora izlaziti iz jedine sportske dvorane koju imamo? – rekla je Putica te dodala kako proračun nije razvojan.

Vlahušić joj je na to odgovorio u svom stilu rekavši kako je ona krenula u kampanju za graonačelnicu za lokalne izbore.

Ona mu je pak uzvratila kako joj je drago da će je pratiti kao saborsku zastupnicu, te kako se nada suradnji s njime na projektima važnim za Dubrovnik. Dodala je kako će i ona Vlada pratiti njega i način na koji troši proračun.

Kritike Vlahušiću uputio je ponovno Potrebica te rekao kako Vlahušić zna koje se sve institucije ‘motaju po gradu’, te kako će se možda ponovno ići u prijevremene izbore.

17:20 Lukša Matušić pitao je zašto se ne radi uređenje šetnice Nika i Meda Pucića te zašto Grad Dubrovnik izalzi u susret hotelskim kućama koje koriste tu šetnicu, a neće sudjelovati u njezinoj obnovi.

-Koliko znam jedna hotelska kuća radi probleme našim sugrađanima na kraju te šetnice, a molim vas kad oni budu vadili dozvole da vodite računa o toj šetnici – rekao je Matušić.

Gradonačelnik Vlahušić se referirao na navode Potrebice da ‘određene institucije’ posjećuju ovaj Grad.

-Meni su upravo prijetili ‘hapšenjem’? Kako drugačije protumačiti ove navode gospodina Potrebice. Zanima me koje to institucije govore gospodinu Potrebici takve stvari. Današnja sjednica nije o proračunu nego o Andru Vlahušiću. Mogli smo ovaj tjedan sve usvojiti, ali čekalo se vidjeti što će biti u državi, a nakon toga su se očito te institucije najavile gospodinu Potrebici. Ja se ne bojim, ali prijetnja je ozbiljna, kao što je bila i druga prijetnja gradskog vijećnika koji je došao prijetiti mojoj kćeri pod prozor – rekao je Vlahušić te dodao kako i on ‘zna dosta stvari kao i to tko je kandidat koje stranke i koje su institucije stigle u Grad’!

Mato Franković je rekao kako nije htio pitati o glasinama kako su danas u Grad stigle ‘određene institucije’, već kako je očekivao da Vlahušić to sam napravi.

-Gradonačelnik je od sebe napravio žrtvu i bacio spin – rekao je Franković.

Potrebica je odgovorio Vlahušiću kako nema nikakve informacije iz ‘institucija’ te istaknuo kako je Vlahušiću problem sam Vlahušić.

18:01 U raspravi oko amandmana kojom se trebao osigurati novac za smanjenje liste čekanja mišljenja su sukobili Pero Vićan i Andro Vlahušić.

Vićan je predložio da se sredstva usmjere u obuku mladih liječnika.

-Mi u našoj bolnici imamo stručnjake, ali nam se događa da je dr. Lalovac otišao, a bilo bi bolje da smo mu kupili stan i zadržali ga. Jedan broj liječnika se priprema na put za Švicarsku ili drugdje van Hrvatske. Nama se nalazi magnetske rezonance čitaju u Zagrebu i Šibeniku, a zašto? Zašto nemamo svoje stručnjake i zašto ne šaljemo mlade liječnike vanka na edukaciju? – pitao je Vićan te rekao kako se on morao operirati u Austriji jer u OB Dubrovnik nema adekvatnog aparata.

18:07 Određena je pauza od pola sata kako bi se vijećnici usuglasili.

18:28 Nastavlja se sjednica. Gradonačelnik Vlahušić je izvijestio kako je većina amandmana HDZ-a u cijelosti prihvaćena. Za udrugu Hrvatska pomaže izdvojeno je 450 tisuća kuna, umjesto predloženih 600 tisuća kuna.

Za vrtiće je prihvaćeno 1.2 milijuna kuna uz 5,3 milijuna kuna, a to je solomonsko rješenje između amandmana HDZ-a i Vlahušića.

Što se tiče izvorišta Palata, osnovat će se radno tijelo u sastavu Vićan – Potrebica – Valentin Dujmović (predsjednik Uprave Vodovoda) kako bi uopće usuglasili kako se može riješiti problem Palate.

Od 26 amandmana svi su prihvaćeni, a Palata je prebačena na razmatranje.

Sva četiri amandmana Srđevaca su prihvaćena.

Proračun je jednoglasno usvojen!

 

UVODNO

15:03 Očekuje se početak sjednice.

15:12 Mladen Gojun tražio je skidanje Vijećničkih pitanja s dnevnog reda, a predsjednik GV-a Mato Franković skidanje točke o izboru ravnatelja/ice Kinematografa, a Ivan Viđen tražio je da se na dnevni red uvrsti odluka o raskidanju ugovora s Razvoj golfom o koncesiji tvrđave Imperial. Srđevci su traženje ove točke najavili za svaku sjednicu Gradskog vijeća do raskidanja ugovora.S dnevnog reda je na traženje gradonačelnika Vlahušića kao predlagača maknut Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda Aglomeracije Dubrovnik, Zaton, Trsteno, Koločep i Lopud, maknuta je točka o izboru ravnatelja Kinematografa, maknuta su vijećnička pitanja, a ugovor s Razvoj golfom neće biti raskinut.

Na dnevni red je dodana točka Izvješće o arbitraži Javne garaže.

15:18 Olga Muratti je za govornicom rekla kako je glasala za uklanjanje točaka dnevnog reda bez da je slušala za koje točke glasa. Pero Vićan je ustvrdio isto, te dodao kako je ravnateljici Kinematografa istekao ugovor.

 

 

Pročitajte još

DRAGO LICE IZ TEATRA Napustila nas je glumica Žuža Egrenyi

Dulist

Dubrovčani na prijemu kod predsjednice RH povodom Dana državnosti

Dulist.hr

OD SRIJEDE NA KIOSCIMA Čeka vas novi broj DuLista

Dulist