Natrag
18.2.2019 01:15

facebook

twitter

google

rss

dulist

Grad DAD-u: Provjerite činjenice, DAD odgovorio: Čemu uopće javne rasprave?

5.3.2015 @ 17:52 Dulist Grad

Podijelite:

Nakon što je DAD uputio pismo javnosti i Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika s pitanjem kako i kad je došlo do razlike između konačnog teksta Izmjena i dopuna prostornih planova i pročišćenog teksta objavljenog na stranicama Grada, iz prozvanog Upravnog odjela stiglo je reagiranje.

„Pročišćeni tekst PPU-a i GUP-a uređen je sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13), a temeljem objavljenih Odluka u Službenom glasniku Grada Dubrovnika, što je jednostavno provjeriti uvidom u sve Službene glasnike koji su transparentno objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada Dubrovnika.

U Prijedlogu PPU-a za ponovljenu javnu raspravu i u Konačnom prijedlogu PPU-a odredba članka 6. stavak 1., alineja 4. glasila je: „-u okviru obuhvata planova užeg područja na prostoru Gruškog polja, visina poslovnih građevina može biti viša od visine visokih građevina propisanih u članku 42. ove Odluke.“

Konačni prijedlog PPU-a i GUP-a više se puta mijenjao. Prvo se mijenjao sukladno traženjima Zavoda za prostorno planiranje Dubrovačko-neretvanske županije u fazi ishođenja njihovog prethodnog mišljenja, a zatim sukladno traženju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u fazi ishođenja njihove suglasnosti, sve sukladno Zakonu.

Dopisom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za prostorno uređenje, Klasa: 350-02/14-11/7 Ur. broj: 531-06-14-02 od 14. ožujka 2014. odbačeno je davanje suglasnosti na Konačni prijedlog PPU-a i zatražene su ispravke istog, između ostalog i navedene odredbe članka 6. te je traženo da se utvrdi kolika je iznimka od maksimalno dozvoljene visine visokih poslovnih građevina propisanih u članku 42. iznad koje se iste ne bi trebale graditi.

Slijedom navedenog traženja, s Ministarstvom i stručnim izrađivačem usuglašeno je da maksimalna visina bude 35 metara, te su se sukladno tome morale uskladiti i odnosne odredbe GUP-a na koje se takva odredba odnosila, obzirom GUP mora biti u skladu sa PPU-om.

Nakon dostave ispravljenog Konačnog prijedloga PPU-a i GUP-a, Ministarstvo je izdalo svoje suglasnosti na iste te su se bile ispunile sve zakonske pretpostavke za usvajanje navedenih planova od strane Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

Kao i uvijek cijenimo trud Društva arhitekata Dubrovnik oko prostorno-planske dokumentacije Grada Dubrovnika te ih pozivamo da u budućnosti s nadležnim gradskim odjelom prvo provjerite sve činjenice kako bi se eventualne nedoumice mogle jednostavno i brzo riješiti na konstruktivan način, a ne preko medija.

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša“

Na ovo reagiranje potom je uslijedio odgovor DAD-a, u kojem predsjednica Svjetlana Jelavić Dean ističe:

“Veseli nas hitro reagiranje Upravnog odjela grada, ali nismo zadovoljni pojašnjenjima. U konačnom prijedlogu Generalnog urbanističkog plana u članku 49.9. navedena je najviša moguća visina građevina u Gruškom polju i ona je iznosila najviše 25 metara. To je ostalo zabilježeno na svim elektronskim i papirnatim službenim konačnim prijedlozima Izmjena i dopuna GUP-a.

Iz vašeg pojašnjenja se da razabrati da je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja inzistiralo na povećanju katnosti i to jednim dopisom.

Postavlja se onda pitanje čemu onda služi cijela procedura donošenja prostornih planova, ako se može bez ponovo provedene javne rasprave, izrade krajobraznih i ostalih studija, bitno mijenjati prijedlog prostornih planova.

Za Izvršni odbor Društva arhitekata Dubrovnika

Svjetlana Jelavić Dean“

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
   Impressum | Privatnost | Uvjeti
  © 2018 dulist d.o.o. Sva prava pridržana