Grad

Grad DAD-u: Provjerite činjenice, DAD odgovorio: Čemu uopće javne rasprave?

Nakon što je DAD uputio pismo javnosti i Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika s pitanjem kako i kad je došlo do razlike između konačnog teksta Izmjena i dopuna prostornih planova i pročišćenog teksta objavljenog na stranicama Grada, iz prozvanog Upravnog odjela stiglo je reagiranje.

„Pročišćeni tekst PPU-a i GUP-a uređen je sukladno Zakonu o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13), a temeljem objavljenih Odluka u Službenom glasniku Grada Dubrovnika, što je jednostavno provjeriti uvidom u sve Službene glasnike koji su transparentno objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada Dubrovnika.

U Prijedlogu PPU-a za ponovljenu javnu raspravu i u Konačnom prijedlogu PPU-a odredba članka 6. stavak 1., alineja 4. glasila je: „-u okviru obuhvata planova užeg područja na prostoru Gruškog polja, visina poslovnih građevina može biti viša od visine visokih građevina propisanih u članku 42. ove Odluke.“

Konačni prijedlog PPU-a i GUP-a više se puta mijenjao. Prvo se mijenjao sukladno traženjima Zavoda za prostorno planiranje Dubrovačko-neretvanske županije u fazi ishođenja njihovog prethodnog mišljenja, a zatim sukladno traženju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u fazi ishođenja njihove suglasnosti, sve sukladno Zakonu.

Dopisom Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za prostorno uređenje, Klasa: 350-02/14-11/7 Ur. broj: 531-06-14-02 od 14. ožujka 2014. odbačeno je davanje suglasnosti na Konačni prijedlog PPU-a i zatražene su ispravke istog, između ostalog i navedene odredbe članka 6. te je traženo da se utvrdi kolika je iznimka od maksimalno dozvoljene visine visokih poslovnih građevina propisanih u članku 42. iznad koje se iste ne bi trebale graditi.

Slijedom navedenog traženja, s Ministarstvom i stručnim izrađivačem usuglašeno je da maksimalna visina bude 35 metara, te su se sukladno tome morale uskladiti i odnosne odredbe GUP-a na koje se takva odredba odnosila, obzirom GUP mora biti u skladu sa PPU-om.

Nakon dostave ispravljenog Konačnog prijedloga PPU-a i GUP-a, Ministarstvo je izdalo svoje suglasnosti na iste te su se bile ispunile sve zakonske pretpostavke za usvajanje navedenih planova od strane Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

Kao i uvijek cijenimo trud Društva arhitekata Dubrovnik oko prostorno-planske dokumentacije Grada Dubrovnika te ih pozivamo da u budućnosti s nadležnim gradskim odjelom prvo provjerite sve činjenice kako bi se eventualne nedoumice mogle jednostavno i brzo riješiti na konstruktivan način, a ne preko medija.

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša“

Na ovo reagiranje potom je uslijedio odgovor DAD-a, u kojem predsjednica Svjetlana Jelavić Dean ističe:

“Veseli nas hitro reagiranje Upravnog odjela grada, ali nismo zadovoljni pojašnjenjima. U konačnom prijedlogu Generalnog urbanističkog plana u članku 49.9. navedena je najviša moguća visina građevina u Gruškom polju i ona je iznosila najviše 25 metara. To je ostalo zabilježeno na svim elektronskim i papirnatim službenim konačnim prijedlozima Izmjena i dopuna GUP-a.

Iz vašeg pojašnjenja se da razabrati da je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja inzistiralo na povećanju katnosti i to jednim dopisom.

Postavlja se onda pitanje čemu onda služi cijela procedura donošenja prostornih planova, ako se može bez ponovo provedene javne rasprave, izrade krajobraznih i ostalih studija, bitno mijenjati prijedlog prostornih planova.

Za Izvršni odbor Društva arhitekata Dubrovnika

Svjetlana Jelavić Dean“

Pročitajte još

PO MJERI GRAĐANA Tjedni pregled gradskih projekata

Dulist

KUPUJE ZGRADU EX KAPETANIJE Lokrumu ‘novi krov nad glavom’ za 1,6 milijuna eura

Dulist

OBJAVLJEN NATJEČAJ 28 kilometara cjevovoda za Mokošicu, Štikovicu, Mali Zaton i Orašac

Dulist