Grad

Doršner: ‘Sudbina Dubravke leži u cjelovitom rješavanju i promišljanju platoa Pila’

Privilegirani smo što živimo u ovakvom gradu, a kotar Pile-Kono jedan je od najljepših njegovih dijelova grada. Ovaj kotar trebamo promatrati kroz kulturnu i povijesnu dimenziju koju baštinimo. Kotarevi su prostori koji potiču i omogućuju zdrav život u Gradu, mjesta su susreta, zbližava­nja i upoznavanja sugrađana te pred­stavljaju najljepši i osnovni vid demo­kracije izravnog susreta građana s gradskom upravom. Jako je važno da su kotarevi ponovno počeli živjeti – rekla je predsjednica gradskog kotara Pile-Kono i gradska vijećnica Katarina Doršner. S njom smo popri­čali o aktualnim projektima, sudbini Dubravke i dalj­njim planovima.

Koliko su prijed­loga građani uputili gradskoj upravi te koliko je toga do sada ispunjeno?
Građani su uputili jako puno zahtjeva. Po tome se vidi da su spremni odvojiti slobodno vri­jeme što nije uvijek lako, ali i umi­ješati se u neke situacije kada se bori za opće dobro iznad privatnog ine­teresa. Puno toga je već napravljeno i odlično po tom pitanju surađujemo s gradskom upravom. Prije nekoliko dana počelo se s projektom uređe­nja dječjeg igrališta u Bogišićevom parku za što smo zaprimili jako puno zahtjeva roditelja. Trenutno se na igra­lištu montira ograda što će doprinijeti većoj sigurnosti djece koja se na njemu igraju. Želimo također bolje urediti i održavati sportsko igralište na Iliji­noj glavici. Pokrenuli smo razgovore i imamo obećanje da će se i to riješiti. Vjerujem da će svi opravdani zahtjevi naših sugrađana s vremenom biti ispunjeni.

Koji su projekti trenutno u tijeku u kotaru Pile-Kono?
Kao kotar pokrenuli smo revitaliza­ciju područja kod platane na Pilama. Prema nalogu konzervatora moramo maknuti kameno opločenje s te polja­nice, ostavit ćemo zemljanu pod­logu, ugraditi klupe, urediti prostor za djecu. Platana je stablo i spome­nik koji živi i zahvaljujući ljudima kotara koji su prije nekoliko godina digli svoj glas za njezin spas i sada je zaštićena. Prije dvije godine završena je sanacija stabla i uskoro, u dogovoru s konzervatorima, kreće revitalizacija. Među važnim nam projektima u pro­računu za 2019. uključili smo i obnovu u našem kotaru velikog broja kapelica i sakralnih objekata. Naše crkve nisu u tako lošem stanju, ali vape za obnovom. Uskoro ćemo pokrenuti razgovore s DPDS-om koji će nam, nadamo se, pomoći u obnovi. Bilo bi lijepo i kada bi se dobrostojeći ljudi ovog grada uključili te financij­ski pomogli u obnovi sakralnih obje­kata. Za spomenuti je primjer kada je jedan anonimni sugrađanin dona­cijom obnovio kapelicu na groblju Boninovo. Ove godine naša ‘Republika Danče’ slavi sto godina postojanja te planiramo proslavu. U samostanu na Dančama su nam izašli u susret. Imat ćemo misu, a nakon toga i proslavu. Želja nam je u budućnosti više sudje­lovati i u Pilarskoj noći te proslavi sv. Lovra na Lovrjencu. Također, kao kotar smo zatražili uređenje Ulice Bra­nitelja Dubrovnika. Kamen se nalazi u jako lošem stanju i iza sezone ili naj­kasnije početkom iduće godine kreće kompletna rekostrukcija. Obnovit će se kamene ploče nogostupa, a dobili smo odgovor gradonačelnika da će problemu pristupiti cjelokupno u dogovoru s konzervatorima. Nakon toga očekuje se početak sanacije ošte­ćenog opločenja na Brsaljama. ­

U kojoj je fazi projekt uređenja parka Gradac? Građani su done­davno imali pravo na javni uvid u natječaj koje je naručio Grad Dubrovnik. Koji su daljnji koraci?
Napokon, nakon tako dugo vremena, ozbiljno pristupamo parku Gradac. Izabrano Povjerenstvo završilo je s radom, napravljen je program te kreće raspisivanje natječaja koji će provesti Hrvatsko arhitektonsko društvo. Oče­kujemo da će se do kraja ove godine odabrati projekt koji će imati dva dijela. Prvi će biti obvezujući, a to je rekonstrukcija samog parka te održa­vanje. Namjera je da Vrtlar preuzme održavanje te će se uvesti sve protupo­žarne mjere. Drugi će dio biti anketni jer se u projekt rekonstrukcije poku­šava uključiti cijeli zeleni pojas od Vile Čingrije, parka ispod kina Slavica, šumu od Kampusa te sve to spojiti s Gracom. To će biti projekt stoljeća, na radost svih sugrađana. Revitalizaci­jom Graca revitalizirat će se i zdrav život Grada. Uz taj projekt postoji i onaj uređenja parkirališta na Gracu koje kreće odmah nakon sezone. Sve je rađeno uz suglasnost konzervatora, prostor će se i hortikulturno urediti. Važno je naglasiti da kod uređenja Graca nema predviđenih ugostitelj­skih objekata. Park se neće u tom smi­slu komercijalizirati.

Što biste istaknuli kao najbolniju točku ovog kotara? Koji su najveći problemi s kojima se nosite?
Kao i svaki kotar imamo komunalne probleme. Pitanje prometa i parkira­nja također muči sugrađane, ali to se rješava koliko je u ovim okolnostima moguće. Naši sugrađani najviše su osjetljivi na zelene površine. Također, tražili su da se diljem kotara uklone stare drvene pale što će se uskoro i uči­niti. Sve nadzemne elektroinstalacije će se ukopavati te će se tako povećati sigurnost i estetika. Montirat će se također i led rasvjeta koja je ekološki prihvatljivija.

Razmišlja li se možda o određenom rješenju parkinga za građane? Neki stanovnici Pila parkiraju po okol­nim kotarevima, a onda gradskim prijevozom idu kući.
Izgradnja većeg broja javnih garaža sigurno će biti rješenje, isto kao i kad se promet izmjesti s ovih ulica, gužva će se svakako smanjiti. A bit će i izvr­sno kada turističke autobuse budemo mogli uputiti na javnu garažu gdje će se moći neometano parkirati i uputiti se u grad pješke i javnim prijevozom. To sve traži vrijeme, ali gradska uprava promišlja grad strateški. Ono je prelijepo i svakako zaaslužuje obnovu. Sviđa mi se intencija grada koja ide u prilog demografskoj obnovi. Puno se ulaže u obnovu dječjih igra­lišta, škola, vrtića. Dobili smo 800 tisuća kuna za energetsku obnovu OŠ Marina Držića, pripremljena je projek­tna dokumentacija i za osnovnu školu za djecu s poteškoćama u razvoju, čeka se natječaj koji bi mogao ići krajem ove godine.

Grad je nedavno kupio UTD Ragusu i time su Dubravka i Mimoza ostale u gradskim rukama. Odmah po kupnji u javnosti se počelo rasprav­ljati o konačnoj sudbini Dubravke pa se tako ne isključuje ni moguć­nost njezina rušenja. Što bi se po Vama trebalo učiniti s Dubravkom?
Rješenje za Dubravku leži u cjelovitom rješavanju i promišljanju platoa Pila. Odgovor na to što želimo od platoa Pila bit će odgovor na to što ćemo u budućnosti s Dubravkom. Sad je naj­važnije da smo je vratili nazad u naše ruke. Njezina budućnost nije još u pot­punosti određena. Svako će rješenje biti dobro, samo neka konzervatori i struka odluče što je najbolje za vizuru grada.

Proteklog mjeseca Carinska je uprava zatvorila žičaru na Srđu zbog neplaćanja koncesijske nakade Ecxelsa nekretnina. Kako komen­tirate novonastalu situaciju?
Na primjeru žičare vidimo da ova grad­ska uprava radi na općem dobru iznad privatnog interesa što nije uvijek lako. Odgovornost vođenja ovog grada je ogromna i nije se lako s njome nositi, ali ona je neophodna. Gradonačelnik se hrabro postavio po pitanju žičare, sigurno je bio pod pritiskom. Ipak, hrvatski iseljenici, što Lukšići svakako jesu, trebali bi kao nekoć doprinositi gradu. Njima bi trebalo biti drago što im grad pruža takvu priliku. Dubrov­nik ima dugu tradiciju sa svojim ise­ljenicima koji su ga obnavljali i podu­pirali. U tom konteksu vidim i odnos Lukšića i Excelsa nekretnina prema žičari i gradu.

Objavljeno u tiskanom izdanju duLista 30. travnja 2019.

Pročitajte još

UKUPNO 250 TISUĆA KUNA Isplaćena pomoć građanima za svibanj

Dulist

OBAVIJEST IZ LIBERTASA Reaktiviran prijevoz osoba s invaliditetom

Dulist

VAŽAN DAN 28. obljetnica oslobođenja Rijeke dubrovačke i deblokade Dubrovnika

Dulist

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Molimo Vas da nam potvrdite ukoliko ste suglasni s korištenjem kolačića, a privolu možete povući u svakom trenutku. Prihvaćam Više informacija