Natrag
19.3.2019 20:22

facebook

twitter

google

rss

dulist

DIU Libertas Međunarodno Sveučilište: UPIS STUDENATA

10.6.2015 @ 17:38 Dulist Natječaji
Podijelite:

DIU Libertas Međunarodno Sveučilište
u akademskoj godini 2015./2016. objavljuje
upis studenata
na redovne preddiplomske i diplomske sveučilišne i stručne studije:

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ (na Engleskom jeziku)

MEĐUNARODNI ODNOSI (DIPLOMACIJA)
u trajanju od šest semestara (tri godine / 180 ECTS bodova) za stjecanje zvanja
sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) međunarodnih odnosa i diplomacije

MEĐUNARODNO POSLOVANJE
u trajanju od šest semestara (tri godine / 180 ECTS bodova) za stjecanje zvanja
sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) međunarodnog poslovanja

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEĐUNARODNIH ODNOSA I DIPLOMACIJE (na Engleskom jeziku)
u trajanju od četiri semestra (dvije godine/120 ECTS bodova) za stjecanje zvanja magistra međunarodnih odnosa i diplomacije

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ TURISTIČKOG I I HOTELSKOG MENADŽMENTA (na Hrvatskom jeziku)
u trajanju od šest semestara (tri godine / 180 ECTS bodova) za stjecanje zvanja
stručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
turizma i hotelskog menadžmenta

Uvjeti upisa: Kandidati ostvaruju pravo izravnog upisa ako su položili državnu maturu ili ukoliko su stariji od 24 godine. Kandidati koji nisu bili obavezni polagati državnu maturu (strukovne škole, trogodišnje i četverogodišnje) i koji su srednjoškolsko obrazovanje završili obranom završnog rada, upise će provoditi po posebnom postupku.
Na prijave za natječaj se podnosi sljedeća dokumentacija:
1. sve svjedodžbe iz srednje škole i svjedodžbu s mature – izvornik ili ovjerene kopije
2. domovnicu ili drugi odgovarajući dokaz o državljanstvu – izvornik ili ovjerenu kopiju
3. izvod iz matične knjige rođenih – izvornik ili ovjerenu kopiju
4. jednu fotografiju za indeks formata 4×6 cm
5. jednu fotografiju za matičnu knjigu studenata formata 4×3
6. preslika osobne iskaznice
Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti na DIU Libertas međunarodno sveučilište (za natječaj), Sv. Dominika 4, 20000 Dubrovnik, gdje će se u studentskoj referadi provesti daljnji upisni postupak.
Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na diu@diu.hr ili 020/414- 111

DIU upisi

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
   Impressum | Privatnost | Uvjeti
  © 2018 dulist d.o.o. Sva prava pridržana