Aktualno

Cijene benzina i eurodizela iste

Maloprodajne cijene motornih benzina, eurodizela i običnog plavog dizela od ponoći se neće mijenjati, a cijena plinskog ulja s oznakom euro bit će niža za 26 lipa po litri, pokazuju podaci Ministarstva gospodarstva koje je objavilo najviše razine maloprodajnih cijena naftnih derivata u razdoblju od 1. do 7. siječnja 2013. godine.

U tom će razdoblju i nadalje najviša cijena eurosupera 95 biti 10,17 kuna po litri, eurosupera 98 najviše 10,48 kuna, a eurosupera 100 najviše 10,69 kuna. Nepromijenjena ostaje i cijena eurodizela koja najviše može iznositi 9,65 kuna, te plavog dizela, odnosno plinskog ulja obojanog plavom bojom koja ostaje na 6,06 kuna.
Ministarstvo je po prvi put odredilo i najvišu cijenu plavog dizela s oznakom euro – plinskog ulja obojanog plavom bojom euro koja iznosi 6,15 kuna, dok cijena plinskog ulja s oznakom euro pada za 26 lipa, s dosadašnjih 7,07 kuna po litri na 6,81 kunu. Ministarstvo je objavilo najviše cijene derivata sukladno novom Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 145. od 27. prosinca.

Taj pravilnik predviđa da se, prema njegovim odredbama, korekcija obračuna najviših razina maloprodajnih cijena napravi 31. prosinca 2012. i tako izračunate cijene primjenjuju se od 1. siječnja 2013. godine, dok će se najviše razine maloprodajnih cijena, prema odredbama novog Pravilnika, prvi put redovno obračunati 7. siječnja 2013.

Uz novi Pravilnik, s prvim danom 2013. na snagu stupa i nova Uredba o visini trošarina na motorne benzine, plinsko ulje i kerozin za pogon. Tu je uredbu, u postupku usklađivanja s pravnom stečevinom EU, Vlada donijela na sjednici održanoj 6. prosinca, a njome se trošarine povećavaju za 20 lipa po litri za benzine, a za tridesetak lipa za plinska ulja, ali stoga što su u trošarine uključene i naknade za financiranje Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA) i naknade za poticanja proizvodnje biogoriva. Naime, te su naknade i do sada ulazile u kalkulaciju maloprodajnih cijena naftnih derivata i iskazivale su se posebno, ali se od početka 2013. uključuju u trošarine i financiranje HANDA-e i poticanja proizvodnje biogoriva vršit će se iz državnog proračuna.

Uredbom Vlade te naknade tako su postale dio trošarina na naftne derivate, a ugrađeno je to i u novi Pravilnik o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena u kojem također u strukturi izračuna cijena više nema posebno iskazanih naknada za HANDA-u i poticanje proizvodnje biogoriva, već se cijena koja se izračunava na osnovu formule uvećava za trošarine i poreze po posebnim propisima. Uz to, još je nekoliko promjena koje donosi novi Pravilnik, primjerice u popisu samih derivata za koje se određuju najviše cijene i to vezano za plinska ulja.

Do sada se, naime, najviša cijena utvrđivala za dvije vrste loživog ulja – plinsko ulje s oznakom euro i bez te oznake te za jednu vrstu plavog dizela (plinsko ulje obojano plavom bojom), dok se po novome najviša cijena utvrđuje samo za jednu vrstu lož ulja – plinsko ulje s oznakom euro, a za dvije vrste plavog dizela – plinsko ulje obojano plavom bojom sa i bez oznake euro.
U novom je Pravilniku donekle promijenjena i odredba o najvišoj dopuštenoj promjeni cijena – do sada su cijene mogle biti korigirane do najviše 3 posto i u slučaju rasta ili pada cijena, dok se po novome u slučaju rasta cijena zadržava taj gornji prag od najviše 3 posto, ali povećava se prag za slučaj sniženja cijena, pa cijene u odnosu na važeću najvišu cijenu mogu pasti najviše za 6 posto.

I prema novom Pravilniku promjena cijena naftnih derivata ponajviše ovisi o kretanju cijena naftnih derivata na mediteranskom tržištu te tečaju američkog dolara, a kao i do sada Ministarstvo gospodarstva će svakih 14 dana obračunavati i objavljivati najviše maloprodajne cijene naftnih derivata, a naftne kompanije u tom razdoblju mogu mijenjati cijene, ali one ne smiju biti veće od maksimalnih koje je objavilo Ministarstvo, piše HINA.

Pročitajte još

LJETO U VALAMARU Night at the Oscars i animirani filmovi u Parku Maslinata

Dulist

VLADA POPUSTILA Sutra odluka o povećanju kvote za strane radnike

Dulist

OD SRIJEDE NA KIOSCIMA Čeka vas novi broj DuLista

Dulist