Natrag
19.4.2018 22:58

facebook

twitter

google

rss

dulist

Čačić odlazi u zatvor!

22.1.2013 @ 14:02 Dulist Aktualno

Podijelite:

Radimir Čačić ide u zatvor, odluka je Županijskog suda u Zagrebu, odnosno Vijeća sastavljenog od sudaca Ivana Turudića kao predsjednika Vijeća, te Željka Horvatovića i Siniše Plešea kao članova Vijeća, uz sudjelovanje višeg sudskog savjetnika Tihane Bokan kao zapisničara.

Potvrđena je odluka mađarskog suda prema kojoj bivši potpredsjednik Vlade mora u zatvor na jednu godinu i deset mjeseci. Nakon pola izvršene kazne, odnosno jedanaest  mjeseci može tražiti uvjetni otpust, navodi Index.hr.

Protiv presude Čačić se može žaliti u roku od petnaest dana Vrhovnom sudu.
– Nakon pravomoćnosti odluke ista će se dostaviti Ministarstvu pravosuđa sukladno Zakonima o međunarodnoj pravnoj pomoći i izvršavanju kazne zatvora – istaknula je zamjenica glasnogovornika Suda Ivana Čalić.

Čačićev odvjetnik Čedo Prodanović izjavio je da su se nadali povoljnijoj presudi i da će se žaliti.

U nastavku pročitajte cijeli dokument:
Utvrđuje se da je osuđeni Radimir Čačić, osuđen presudom Suda u Kaposvaru od 14. studenog 2012. godine broj 1.Bf.479/2012/8 kojom je preinačena presuda Gradskog suda u Marcaliju od 29. lipnja 2012. godine broj 4.B.124/2012/8 u odluci o kazni na način da se optuženi Radimir Čačić zbog kaznenog djela uzrokovanja prometne nesreće koje je protivno članku 187. stavak 1. i 2. točka b. Kaznenog zakona osuđuje na kaznu zatvora u trajanju 1 (jedne) godine i 10 (deset) mjeseci te mu se zabranjuje upravljanje vozilom na 3 (tri) godine.

Optuženik se može nakon isteka polovine odslužene kazne uvjetno pustiti na slobodu. Sud određuje ukidanje, zapljenu te uništenje žarulje stražnjeg pozicijskog svjetla te stražnjeg kočionoga svjetla osobnoga vozila reg. oznaka ITZ-106 koje je kod Gradskoga suda u Marcaliju evidentirano pod ev. Brojem Bnyk. 34/2011. Sud obvezuje optuženika da na obavijest Gospodarskoga ureda Suda u Kaposvaru u roku od 15 dana uplati svotu od 1.197.663 (slovima: jedanmilijunstodevedeset sedamtisućašestošezdesettri) forinte u korist države na ime kriminalističkih troškova dok pak svota od 518.372 (slovima: petstoosamnaesttisućatristosedamdesetdvije) forinte kriminalističkog troška, kao i trošak od 68.580 (slovima: šezdesetosamtisućapetstoosamdeset) forinti koji je nastao tijekom drugostupanjskog postupka ostaje na teret državi.

II/ Temeljem odredbe članka 272. stavka 4. Kaznenog zakona u svezi članka 71. stavak 1. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima osuđeni Radimir Čačić o s u đ u j e s e NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU 1 (JEDNE) GODINE i 10 (MJESECI) Temeljem odredbe članka 55. stavak 1. Kaznenog zakona osuđeni Radimir Čačić može se otpustiti s izdržavanja kazne nakon što je protekla najmanje jedna polovina vremena izdržane kazne, a pod uvjetima koji su određeni u Zakonu o izvršavanju kazne zatvora. Temeljem odredbe članka 78. Kaznenog zakona prema osuđenom Radimiru Čačiću primjenjuje se SIGURNOSNA MJERA ZABRANE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM U TRAJANJU 3 (TRI) GODINE Temeljem odredbe članka 73. stavak 4. Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima osuđeni Radimir Čačić dužan je na obavijest Gospodarskog ureda Suda u Kaposvaru u roku 15 dana uplatiti iznos 1.197.663 (slovima: jedanmilijunstodevedesetsedamtisućašestošezdesettri) forinte u korist Mađarske na ime kriminalističkih troškova, dok kriminalistički trošak u iznosu 518.372 (slovima: petstoosamnaesttisućatristosedamdesetdvije) forinte, kao i trošak nastao tijekom drugostupanjskog postupka u iznosu 68.580 (slovima: šezdesetosamtisućapetstoosamdeset) forinti ostaje na teret Mađarske".

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
Impressum |  © 2013 dulist d.o.o. Sva prava pridržana