Natrag
23.4.2019 08:38

facebook

twitter

google

rss

dulist

ACI U protekloj godini ostvareno 201,1 milijuna kuna

28.2.2018 @ 15:18 Dulist Aktualno

Podijelite:

Društvo ACI d.d. objavilo je nerevidirano izvješće poslovanja za 2017. godinu.

Prema financijskim pokazateljima, Društvo ACI d.d. je u 12 mjeseci 2017. godine ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 201,1 milijun kuna, ukupne rashode u iznosu od 176,1 milijun kuna te pozitivan bruto financijski rezultat u iznosu od 25 milijuna kuna. U odnosu na 2016. godinu kada je bruto financijski rezultat iznosio 14,2 milijuna kuna, bruto financijski rezultat za 2017. godinu bilježi povećanje od 77 posto.

Događaji koji su imali značajan utjecaj na poslovanje u 2017. godini odnose se na kompletnu rekonstrukciju ACI marine Rovinj te izgradnju bazena travel lifta u ACI marini Dubrovnik. Prosječni prihodi ACI marine Rovinj u proteklim godinama realizirali su se na razini cca. 11 milijuna kuna, koji prihod je u 2017. izostao, no tijekom 2017. godine ostale marine ACI sustava ostvarile su znatno povećanje prihoda i time u cijelosti nadoknadile izostanak spomenutih prihoda ACI marine Rovinj.

Poslovni prihodi (prihodi od nautičkih aktivnosti – godišnji, mjesečni, dnevni vez, zakup te ostale usluge nautičarima) ostvareni su u ukupnom iznosu od 190 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 1 posto. Od toga vidljivo je povećanje prihoda od mjesečnog veza za 17 posto, prihoda od zakupa i sporednih djelatnosti za 10%, od ostalih usluga pruženih nautičarima za 6%, te od dnevnog veza za 5 posto. Tako prihodi od usluge godišnjeg veza za promatrani period iznose 94,4 milijuna kuna, prihodi od usluge dnevnog (tranzitnog) veza iznose 55,9 milijun kuna, dok prihodi od mjesečnog veza iznose 10,3 milijuna kuna. Prihod od zakupa i sporednih djelatnosti iznosi 16 milijuna kuna dok prihodi od ostalih usluga nautičarima iznose 11 milijuna kuna.

Temeljem podataka o fizičkim pokazateljima, na koje također utječe činjenica da je ACI marina Rovinj u kompletnoj rekonstrukciji, na godišnjem vezu u ACI marinama na dan 31.12.2017. godine nalazilo se 3.277 plovila (povećanje od 1% u odnosu na 2016. godinu), ostvareno je ukupno 104.325 brod dana u tranzitu (smanjenje od 4 posto), dok je na mjesečnom vezu ostvareno povećanje brod dana od 24 posto.

I tijekom 2017. godine ACI je nastavio sa značajnim ulaganjima u marine unutar sustava, a sve u cilju podizanja kvalitete pružanja usluga. Najznačajniji investicijski projekt u 2017. godini odnosio se na kompletnu rekonstrukciju ACI marine Rovinj. Od ostalih značajnih ulaganja tijekom 2017. godine valja istaknuti izgradnju bazena travel lifta koji je tijekom sezone stavljen u funkciju, te novouređeno golf vježbalište u ACI marini Dubrovnik, zatim rekonstrukciju betonskih gatova te elektroenergetskog napajanja u ACI marini Vodice, rekonstrukciju pješačkih površina i unutarnje terase restorana u ACI marini Umag kao i rekonstrukciju recepcije u ACI marini Milna. ACI je tijekom 2017. godine dobio i 2,7 milijuna kuna nepovratnih sredstava iz Europskih fondova za pripremu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dvorca Sorkočević koji se nalazi u ACI marini Dubrovnik.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku kojom se ovlašćuje ACI d.d., da u ime Vlade Republike Hrvatske, kao davatelja koncesije, ishodi lokacijsku dozvolu za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma u Novalji, sukladno Urbanističkom planu uređenja luke Novalja. Radi se o području 3 lučka bazena od kojih se jedan odnosi i na luku nautičkog turizma koja po prostornim planovima može imati do 400 vezova za smještaj plovila u moru. Povrh navedenog planira se i izgradnja pratećih građevina luke nautičkog turizma (upravna zgrada, prostor za mornare, recepcija, trgovački, ugostiteljski i sl. sadržaji).

Dodatno, Odlukom Šibensko – kninske županije, ACI d.d. je odabran kao najbolji ponuditelj za dodjelu
Koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za
luku posebne namjene – luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Vozarica i Srednja Draga južno od
Skradina. Ugovor o koncesiji potpisan je 19. prosinca 2017., a trajanje koncesije je 12 godina.

Temeljem svih navedenih pokazatelja, sezona 2017. za ACI d.d. bila je iznimno uspješna.

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
   Impressum | Privatnost | Uvjeti
  © 2018 dulist d.o.o. Sva prava pridržana