Natrag
17.2.2019 21:54

facebook

twitter

google

rss

dulist

ACI MARINA DUBROVNIK: NATJEČAJ za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostoru

5.12.2018 @ 10:20 Dulist Natječaji
Podijelite:

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB za djelatnost marina d.d.
Rudolfa Strohala 2
51000 Rijeka
raspisuje
N A T J E Č A J
za obavljanje sporedne djelatnosti manjeg opsega u prostoru
ACI marine Dubrovnik

U zatvorenom prostoru površine 320,00 m² koji se sastoji od prizemlja i kata te otvorene terase u prizemlju površine 125,00 m² moguće je obavljati ugostiteljsku djelatnost.
Početna visina naknade iznosi 22.500,00 kn.
Ugostiteljsku djelatnost je moguće obavljati u razdoblju od tri godine.
Obavljanje ugostiteljske djelatnosti je cjelogodišnje i započinje najkasnije 1. 3. 2019.
Radno vrijeme je od 08:00 do 24:00 sati.

Ostali uvjeti:

Istaknuta početna visina naknade je bez PDV-a.
Naknada za obavljanje sporedne djelatnosti plaća se mjesečno za tekući mjesec. U naknadu nisu uključeni režijski troškovi (struja, voda i ostalo).
Zainteresirani mogu prostore razgledati u roku od 15 dana od objave oglasa i to radnim danom od 9 – 12 sati, uz prethodnu najavu na telefon: 020/455–021.
Pismene ponude mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe s iskustvom rada u ugostiteljstvu od najmanje 5 godina i registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Ponuda mora sadržavati pored minimalno ponuđenog iznosa naknade za korištenje prostora:

— originalni izvod ili ovjerenu presliku iz sudskog ili strukovnog registra – ne stariju od mjesec dana
— reference o dosadašnjem radu i stečenom iskustvu
— plan gastro orijentacije i aktivnosti vezanih za ugostiteljsku djelatnost koja će se obavljati u prostoru
— plan ulaganja s procjenom visine investicije u opremanje prostora
— Bon 1 i/ili BON 2 ne stariji od 20 dana

Rok za podnošenje ponuda je 19. prosinac 2018. godine do 15.00 sati.
Izbor ponuditelja će se izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.
S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor u obliku javnobilježničke isprave, a na trošak korisnika prostora. Po potpisivanju ugovora, potrebno je dostaviti depozit u visini od 3 mjesečne naknade i dvije solemnizirane bjanko zadužnice na iznos do 100.000,00 kn.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati, kao ni ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja.
Kriterij za odabir ponuditelja su uz ponuđenu visinu mjesečne naknade, reference o dosadašnjem radu u djelatnosti i visina investicije u opremanje prostora.

ACI d.d. zadržava pravo da ne izabere niti jednog ponuditelja.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 7 dana od poziva ACI d.d. sklopiti ugovor. Ukoliko ne pristupi sklapanju istog u roku od 7 dana, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora. Ugovor se u tom slučaju može zaključiti s idućim najpovoljnijim ponuditeljem.

Prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti se uzima u viđenom stanju i odabrani ponuditelj dužan ga je urediti i privesti namjeni o vlastitom trošku bez obveze za povratom uloženih sredstava. Projekt i troškovnik mora biti odobren od strane ACI d.d.

Ponude se šalju u zatvorenoj omotnici, preporučeno na adresu:

ACI d.d.
S naznakom
NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE SPOREDNE DJELATNOSTI U ACI MARINI DUBROVNIK
Rudolfa Strohala 2
51000 Rijeka

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
   Impressum | Privatnost | Uvjeti
  © 2018 dulist d.o.o. Sva prava pridržana