Natrag
17.8.2017 21:37

facebook

twitter

google

rss

dulist

Oni su dubrovački ‘diplomati iz sjene’

12.6.2015 @ 23:01 Andrea Falkoni Račić Aktualno
11;11

Podijelite:

Konzularni zbor u Dubrovniku, čiji je doajen Frano Bongi, počasni konzul Talijanske Republike, broji ukupno 9 konzulata, iz Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Republike Kazahstan, Mađarske, Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Norveške, Kraljevine Španjolske, Talijanske Republike i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Ovom prilikom odlučili smo predstaviti dubrovačke počasne konzule, redom naše ugledne sugrađane, koji ističu kako je imenovanje za počasnog konzula velika čast, obveza, ali i prilika za jačanje veza našeg grada i država koje predstavljaju. Zanimalo nas je koje su njihove obveze, pojačava li se obujam posla tijekom turističke sezone te imaju li kao počasni konzuli određene privilegije.

Inače, ustroj, ovlasti, prava i imunitet konzula definiran je Bečkom konvencijom o diplomatsko-konzularnim aktivnostima, te detaljno definiran u bilateralnim ugovorima država.

Počasni konzuli su u pravilu državljani države u kojoj se osniva konzulat, i imaju različite ovlasti sukladno politikama ministarstava vanjskih poslova država. U nekim slučajevima, počasni konzuli imaju samo protokolarne, odnosno počasne funkcije, dok u drugim primjerima počasni konzuli imaju ovlasti tijela vlasti, kao što je utvrđivanje identiteta, ovjera dokumenata, izdavanje putnih listova i drugih dokumenata iz nadležnosti tijela vlasti. Postoje i velike razlike u teritorijalnoj nadležnosti konzulata. Naime, isti se organiziraju na teritorijima koja su nedovoljno dostupna veleposlanstvima, pa je to razlog što Dubrovnik, zbog cestovne nepovezanosti, ima potrebu za većim brojem konzulata u odnosu na druge gradove koji su cestovno povezani sa Zagrebom, gdje su smještena veleposlanstva.

Vlaho Đurković, Kraljevina Danska

vlaho djurkovic
Vlaho Đurković, diplomirani je inženjer elektrotehnike, koji je nakon 15 godina rada u Luci Dubrovnik odnedavno u mirovini. Počasnim kozulom imenovan je 2010. godine.
– Danska politika je imati širom svijeta veći broj konzula, koji promoviraju dansku politiku, način života, kulturu i posebno uspješno dansko gospodarstvo. Konzularni uredi su otvoreni za svaku pomoć danskim državljanima dok su na području nadležnosti konzularnog ureda (gubitak dokumenata, pomoć kod pravosudnih institucija, bolničkog liječenja ….), pa i za glasovanje za parlament ili tijela lokalne uprave. Tijekom turističke sezone raste potreba pomoći danskim državljanima u mnogim segmentima, bilo je i iznenadnih smrti, gubitaka dokumenata, prometnih nesreća pa i kriminalnih aktivnosti – ističe Vlaho Đurković.
Danski konzuli nemaju neke posebne privilegije, osim uobičajenih sukladno Bečkoj konvenciji.
– Danska to smatra izuzetnom časti i ne nagrađuje posebno svoje konzule – rekao je Đurković.

 

Jelka Tepšić, Kraljevina Španjolska

jelka tepsic

Jelka Tepšić, voditeljica Odjela za komunikacije Turističke zajednice grada Dubrovnika počasnom konzulicom imenovana je u listopadu 2014.
– Moje obveze i dužnosti se povećavaju tijekom turističke sezone, iako ne nužno, jer to ovisi isključivo o broju situacija u kojima kao konzulica mogu intervenirati. Mogućnosti konzulata su limitirane, a situacije u kojima se traži asistencija konzula su prije svega izgubljeni dokumenti, prometne ili druge nesreće, problemi s policijom i slično. U svojstvu počasne konzulice Španolske nemam ingerencije za izdavanje putnih dokumenata, to je posao veleposlanstva, ali svakako jesam osoba koju se može izravno kontaktirati na terenu i posredujem dalje u kontaktu s Veleposlanstvom u Zagrebu. Najvažnija uloga konzulata i počasnog konzula je promocija države koju predstavlja, te razvijanje i jačanje veza između dviju država. Meni osobno je vrlo bitna i komunikacija sa španjolskim državljanima koji žive stalno ili privremeno u Dubrovniku, a posebno sa španjolskim medijima – istaknula je Jelka Tepšić, naglasivši kako je imenovanje počasnim konzulom prije svega ogromna čast, velika obveza, ali i prilika za učvršćenje veza između Španjolske i našeg grada.
Tepšić posjeduje posebnu diplomatsku osobnu iskaznicu kojom uživa imunitet od sudbenosti u obnašanju svoje konzularne dužnosti, a ističe kako je moguće registrirati osobni automobil s diplomatskim tablicama, dok ured konzulata Španjolske u Dubrovniku predstavlja teritorij druge države i kao takav ima poseban status.

 

Pero Kulaš, Kraljevina Nizozemska

pero kulas

Kapetan Pero Kulaš, predsjednik Uprave Atlantske plovidbe, za počasnog konzula potvrđen je 22. kolovoza 2013. godine.
Zadatak nizozemskog počasnog konzula se prvenstveno sastoji u pružanju pomoći nizozemskim državljanima prilikom njihovog boravka u Republici Hrvatskoj, obavlja i administrativne poslove kao što je izdavanje Laissez Passer-a, ovjera potvrda o životu i slično. Također počasni konzul aktivno sudjeluje na poboljšanju poslovnih, kulturnih i gospodarskih odnosa između Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske.
Na upit o privilegijama, odgovoreno nam je kako kap. Kulaš, kao počasni konzul, a prema Bečkoj Konvenciji, ostvaruje određene privilegije, međutim iste ne koristi.

 

Katja Bakija, Mađarska

katja bakija

Katja Bakija, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i doktorica humanističkih znanosti, zaposlena kao docentica na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, počasnom konzulicom imenovana je 10. srpnja 2014.
– Počasna konzulica postala sam nakon višegodišnjeg rada u Mađarskoj, prvo kao sveučilišna nastavnica, a potom kao hrvatska diplomatkinja zadužena za kulturu, znanost i obrazovanje tako da je moje imenovanje povezano s djelovanjem u programima kulturne i znanstvene suradnje i usmjereno na unapređenje prijateljskih odnosa između Hrvatske i Mađarske. Isto tako kao i svim počasnim konzulima obveza mi je u skladu sa zakonima Republike Hrvatske pomoći, u mom slučaju, mađarskim državljanima ako se tijekom svog boravka na području Dubrovačko-neretvanske županije zateknu u nekim nepredviđenim situacijama (gubitak dokumenata, zdravstveni problemi, nezgode). Počasni konzuli imenuju se uz privolu obiju država i djeluju kao „diplomati iz sjene“, a njihova prava i obveze regulirana su Bečkom konvencijom o konzularnim odnosima – istaknula je Katja Bakija.

 

Tonči Peović, Kraljevina Norveška

tonci peovic

Tonči Peović, magistar zračnog prometa, danas direktor Zračne luke Bol na Braču, počasnim konzulom postao je 6. travnja 2009. godine
– Svake godine imam nova iskustva s problemima s kojima se građani Norveške susreću. Moji zadatci su općenito zastupanje norveških tijela vlasti u potpori norveškim građanima koji imaju nekakav problem na teritoriju Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. Konzulat u Dubrovniku ima ovlasti izdavati zamjenske putne dokumente norveškim građanima, ovjere potpisa, izdavanje nekih pomorskih dokumenata te zastupanje norveških građana do preuzimanja predmeta od strane nadležnih službi. Nažalost, gotovo dnevno dobivam telefonske pozive hrvatskih građana koji se interesiraju o iseljenju iz Hrvatske u Norvešku, za što ovaj konzulat nema ovlasti, pa za isto usmjeravam upite u Veleposlanstvo Kraljevine Norveške u Zagrebu – objašnjava Peović.
– U pravilu konzuli nisu profesionalci, te ne primaju plaću za svoj rad, ali imaju pravo na naknade u visini troškova za obavljanje svoje dužnosti. Dužnost zahtjeva žrtvu služnosti, obzirom da morate biti spremni pomoći ‘svojim’ građanima u bilo koje doba dana i noći, vikendom i praznicima, što se vrlo često i događa, obzirom da problemi u putovanjima i prometu u turističkim destinacijama kakva je Dalmacija, u pravilu nastupaju tijekom ljetnih vikenda. No časno je pomoći osobi koja to od Konzula traži i svaki riješen slučaj nagrađen je unutrašnjim osjećajem zadovoljstva – zaključio je Peović.

 

Mark Thomas, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske

mark thomas

Mark Thomas, urednik The Dubrovnik Timesa, počasnim konzulom imenovan je 29. rujna 2014. godine.
– Moja obveza je pomoći britanskim državljanima u trenutku kad se nađu u teškim situacijama. U stalnom sam kontaktu s Veleposlanstvom Velike Britanije u Zagrebu, svi imamo svoje uloge, a moja je pružiti pomoć Britancima u Dubrovniku kad su potrebni osobni kontakti ili poznavanje lokalnih situacija. Konzularna pomoć često uključuje suradnju s lokalnim vlastima u Dubrovniku, te pružanje pomoći građanima Velike Britanije u zahtjevnim situacijama. Iako ne možemo izbaviti ljude iz zatvora ili platiti njihov račun, postoji raspon potpore i pomoći koje možemo osigurati ljudima u nevolji. Naravno, obujam posla se povećava tijekom ljetnih mjeseci, budući da veliki postotak turista koji posjećuju Dubrovnik dolazi upravo iz Velike Britanije. Uz to, kroz godinu radim na jačanju suradnje na svim poljima, od vlade do trgovinskih odnosa. Kao počasni konzul ne uživam posebne privilegije, ali čast mi je pomagati Britancima u teškim situacijama u Dubrovniku, kako bi grad napustili s osjećajem da se prema njima dobro postupalo pa i u situacijama kad je nešto pošlo po zlu – rekao je Mark Thomas.

 

Sabine Gouhie, Kraljevina Belgija

sabine gouhie

Sabine Gouhie, vlasnica turističke agencije, počasnom konzulicom imenovana je 11. travnja 2007. godine.
– Moje konzularne ovlasti su nad konzularnim područjem koje obuhvaća Dubrovačko-neretvansku i Splitsko-dalmatinsku županiju, što podrazumijeva pomaganje građanima iz Belgije u situacijama gdje trebaju pomoć, kao i turistima belgijskog državljanstva tijekom turističke sezone, gdje se događa da osobe izgube dokumente ili slično. Zapravo, moja zadaća je jačati gospodarsko-političke odnose između Hrvatske i Belgije – istaknula je Sabine Gouhie, dodavši kako počasni konzuli nemaju privilegija, a za svoj rad ne primaju naknadu.

 

Mario Knego, Republika Kazahstan

Mario Knego

Mario Knego, direktor tvrtke koja se bavi prodajom i najmom jahti sa sjedištem u Zagrebu, počasnim konzulom imenovan je 12. rujna 2014.
– To je volonterska funkcija, uglavnom se svodi na promociju bilateralnih trgovinskih odnosa uključujući i turizam. Jedna od obaveza je i pomoći građanima Kazahstana ukoliko je potrebno. To se intezivira tijekom turističke sezone – istaknuo je kratko Knego, dodavši kako počasni konzuli imaju određene privilegije regulirane Bečkom konvencijom. One su nešto manje u usporedbi s karijernim diplomatima.

 

Frano Bongi, Talijanska Republika

Frano Bongi

Frano Bongi, magistar primarnog obrazovanja, učitelj u OŠ Lapad, počasnim konzulom Talijanske Republike imenovan je 2007. godine.
– Kao počasni konzul predstavljam vladu i predsjednika Talijanske Republike. Imam zadaću dodatno ojačati kulturne, gospodarske i političke odnose s Italijom na svom konzularnom području, te biti na usluzi talijanskim državljanima koji stalno borave na području DNŽ (kupovanje nekretnina, ishodovanje boravišnih dozvola, ovjere dokumenata) ili onima koji posjećuju našu županiju (asistencije pri boravku u bolnici, zatvoru, gubitak dokumenata). Posao se naglo povećava u razdoblju od travnja do studenog. Unazad nekoliko godina rad mi u tim mjesecima olakšavaju talijanski policajci koji borave u našem gradu i rade na ispomoći hrvatskim kolegama – istaknuo je Frano Bongi.
Dodao je kako konzularni uredi uživaju eksteritorijalnost ukoliko se u njima obavlja isključivo konzularna djelatnost, što je slučaj s Talijanskim konzulatom, ima pravo na diplomatske tablice, te uživa imunitet od sudbenosti i osobnu nepovredivost za vrijeme obnašanja konzularne dužnosti.

Komentari

O autoru: Andrea Falkoni Račić

Profesorica sam povijesti i etnologije, no igrom slučaja, ili sreće, nakon završenog studija počela sam raditi kao - novinarka. I u tom poslu, uz lijepe, ali i teške trenutke, ostala niz godina. Volim kad svojim radom pomažem ljudima velikog srca. U slobodno vrijeme, nije da ga baš imam, čitam, slušam, osluškujem...

Iz rubrike
Impressum |  © 2013 dulist d.o.o. Sva prava pridržana