Natrag
21.2.2018 08:25

facebook

twitter

google

rss

dulist

Kako će se zaštiti izvor Omble?

20.1.2014 @ 9:20 Dulist Grad
4;4

Podijelite:

Iz građanske inicijative „Spasimo Omblu i njezine stanovnike“ uputili su priopćenje za javnost s odgovorima iz Hrvatskih voda o bušotinama poviše izvora Omble.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

„Prosljeđujemo odgovore Hrvatskih voda, Zagreb od 13.siječnja 2014.g u vezi nove bušotine poviše izvora Omble u pograničnom području između RH i BIH. Upit je poslan e mail-om 09.siječnja 2014.g te je primjer kako određene institucije brzo odgovaraju i uvažavaju opravdanu zabrinutost građana.

Iz odgovora je vidljivo da nadležni iz Hrvatskih voda nisu bili upoznati s radovima koji se izvode na predjelu Golubova kamena, točno iznad glavnog podzemnog toka rijeke Omble od strane Općine Ravno.
Za svoje potrebe opskrbe vodom Općina Ravno ne bi smijela ugroziti kvalitetu pitke vode s izvora Omble , i ne moze izvoditi radove bez suglasnosti institucija RH-a.
Neprihvatljivo je da javnost nije bila upoznata sa izvođenjem radova koji bi mogli utjecati na kvalitetu pitke vode i na zdravlje građana. Javnost je saznala preko odgovorno osvještenog sugrađanina i odvjetnika Ivice Bana koji je planinario i odmah obavijestio medije.
U ime članova Građanske inicijative „Spasimo Omblu i njezine stanovnike“
Katarina i Ljubica Matović

Odgovor Hrvatskih voda:
„1. Da li je Općina Ravno podnijela zahtjev za suglasnost ovih radova jer se navedenim radovima i može ugroziti izvorišta vode za piće za Grad Dubrovnik ?
– Hrvatske vode nisu zaprimile nikakav Zahtjev za suglasnost izvođenja radova na bušenju bušotina na području općine Ravno. Prve informacije o izvođenju predmetnih radova dobili smo od strane Vodovoda Dubrovnik d.o.o. 11.prosinca 2013.godine.
2. Da li su tražili vaše mišljenje za ovakav način rada ?
– Nijedan subjekt nije zatražio stručno mišljenje od Hrvatskih voda, a niti nas je obavijestio o namjerama izvođenja predmetnih radova uz državnu granicu.
3. Da li su izrađene potrebne studije i da li su vas upoznali s njima ?
– Nije nam poznato da li posjeduje Investitor predmetnih radova bilo kakvu stručnu dokumentaciju jer nam istu nije dostavio na uvid.
4. Da li ste imali uvid u studiju projekta tj. izvođenja bušenja i njenih rizicima i posljedicama za mutnoću vode ?
– Kako nismo imali uvid u stručnu dokumentaciju ne možemo ni procjeniti stupanj rizika te moguće posljedice.
5. Da li ste dali suglasnost za ovakve radove ?
– Kao što smo i prethodno naveli ponavljamo da nismo dali nikakvu suglasnost na izvođenje predmetnih radova.
6. Da li ste obavijestili nadležne institucije u RH odmah nakon saznanja?
– Obzirom da se radovi obvaljaju na području susjedne države žurno smo izvijestili bilateralno tijelo Povjerenstvo/Komisija za vodno gospodarstvo Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koja je zasjedala 16. prosinca 2013.godine.
7. Na koji način ćete zaštiti Izvorište Omble ?
– Prema Zakonima RH postoji aktivna i pasivna zaštita izvorišta pitke vode uključene u sustav javne vodoopskrbe. Pasivna zaštita podrazumjeva utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta, a aktivna niz mjera u cilju poboljšanja stanja voda na priljevnom području. Priljevno područje izvorišta Omble je specifično jer se veći dio nalazi na području susjedne države BIH. Stoga je u pripremi Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta u graničnom području BiH i RH i trebao bi biti u skoro vrijeme usvojen od mjerodavnih institucija obje države. Na taj način bi se omogućilo definiranje zaštitnih prekograničnih zona te provedbu aktivnosti za unošenje istih u prostorno plansku dokumentaciju na cijelom području zaštite.
8. Kako bušotine djeluju na kakvoću vode?
– Izvođenje radova na bušenju osobito dubokih bušotina koje zadiru u podzemni vodonosnik može ugroziti kvalitetu i režim podzemnih voda što je posebno izraženo u krškim terenima, stoga je obvezno ishoditi odgovarajuće suglasnosti temeljem Zakona o vodama i Zakona o zaštiti okoliša.
9. Da li ćemo količinski izgubiti vodu usljed ovih radova , s obzirom da se radovi izvode u kršu ?
– Budući da ne raspolažemo sa odgovarajućom stručnom dokumentacijom iskustveno možemo reći da je mala vjerojatnost da se voda količinski izgubi, ali postoji mogućnost da se podzemni tokovi preusmjere na drugo izvorište obzirom da se radi o krškom vodonosniku.
10. Da li su bušotine uzrok pretjerane mutnoće vode usljed kiša zadnjih godinu dana ?
– Pojava mutnoće na krškim izvorima je uobičajna pojava osobito nakon jačih kiša, a poslije dužeg sušnog perioda. Međutim izvođenje radova na bušenju u sušnom periodu svojom tehnologijom izvođenja može izazvati mutnoću u blažem obliku, a promjenu boje na izvorištu može izazvati traser koji se ubacuje u bušotinu zbog utvrđivanja podzemne veze sa izvorištima.
11. Da li su predstavnici Hrvatskih voda sudjelovali na sastancima i dogovorima sa Predstavnicima Općine Ravno , Grada Dubrovnik i Županije Dubrovačko-neretvanske vezano za radove na Ivanici ?
– Predstavnici Hrvatskih voda nisu sudjelovali ni na kakvim sastancima vezanim za bušenje na Ivanjici.

Obzirom da se radi o radovima koji se izvode na području druge države o navedenom smo izvjestili Povjerenstvo/Komisiju za vodno gospodarstvo Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine te će BiH strana putem nadležnih institucija provjeriti okolnosti događaja te o istom izvijestiti predsjednika hrvatskog dijela Povjerenstva/Komisije kao i nadležno tijelo za upravljanje vodama u RH (Hrvatske vode VGO Split).

HRVATSKE VODE
Ured generalnog direktora
Služba za odnose s javnošću“

Komentari

O autoru: Dulist


Iz rubrike
Impressum |  © 2013 dulist d.o.o. Sva prava pridržana